Nagykállói Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Ügyvezető: Virágos Sándor

A társaság adatai

A társaság neve:  Nagykállói Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Ügyvezető:  Virágos Sándor

Alapítás időpontja: 2007. október 16.

Cégjegyzék száma: 15-09-071867

Adószáma:  14056066-2-15

Székhelye:  4320 Nagykálló, Jókai M. út 34.

Telephelyei:

 • 4320 Nagykálló, Korányi F. út 23-27.
 • 4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.
 • 4320 Nagykálló, Vár út 1.
 • 4320 Nagykálló, Mártírok út 58.
 • 4320 Nagykálló, Harangod
 • 4320 Nagykálló, Jókai Mór út 28.
 • 4320 Nagykálló, Korányi F. út 1.
 • 4320 Nagykálló, Szabadság tér 5-8.
 • 4320 Nagykálló, Akácos út 27.
 • 4320 Nagykálló, Geszterédi út 1.

Tulajdonosok:  Nagykálló Város Önkormányzata

4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.

 

A társaság feladata, célja

 

A közhasznú szervezetként működő nonprofit korlátolt felelősségű társaság alapításának célja, hogy az alapító, Nagykálló Város Önkormányzata magas színvonalon biztosítsa a településen élők részére az információhoz való hozzájutás, illetve a szolgáltatások igénybe vételének lehetőségét az egészségmegőrzés, a szociális ellátások, az oktatás, a kultúra, és a tudományos tevékenységek tekintetében. A céljai megvalósítása érdekében pályázati támogatások igénybe vételével, valamint saját forrásból helyi kábeltelevíziót üzemeltet, programok szervezésén és menedzselésén keresztül a település lakói számára egyenlő hozzáférést biztosít a szociális, oktatási, kulturális szolgáltatásokhoz, valamint képzések szervezésén keresztül esélyt kíván teremteni a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő – kiemelt tekintettel a megváltozott munkaképességű – munkavállalók számára.

A társaság az 1997. évi CLVI. törvény 26.§-ában felsorolt közhasznú tevékenységek közül a következőket gyakorolja:

 • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység (1.)
 • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása (2.)
 • tudományos tevékenység, kutatás (3.)
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (4.)
 • kulturális tevékenység (5.)
 • kulturális örökség megóvása (6.)
 • rehabilitációs foglalkoztatás (17.)
 • munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ideértve a munkaerő kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások (18.)

A társaság közhasznú tevékenysége során a helyi önkormányzatokról szóló 1991. évi XX. törvény 121. § a) -b) pontja alapján, kulturális közfeladatokat is ellát. Ebben a tekintetben elsődleges célja a lakosság közművelődési igényeinek széleskörű, színvonalas kielégítése, Nagykálló környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, helyi hagyományok gondozása. Ennek érdekében rendezvényeket szervez, együttműködik az önkormányzati társaságokkal és intézményekkel, segíti a civil szervezetek működését, valamint ellátja a helytörténeti gyűjtemények intézményfenntartói feladatait.

A társaság által szervezett, városmarketig szempontból legfontosabb rendezvényei: a Téka Népművészeti Tábor, a Nagykállói Sörfesztivál, a Nagykállói Lecsófesztivál és az Őszi Népművészeti forgatag, ezeken kívül pedig számos, egyéb kulturális és szórakoztató programot is életre hív minden évben.

A Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. rendezvényszervezői tevékenysége mellett kiemelt feladata a kultúra ápolása, a hagyományok őrzése. Ennek szellemében látja el kulturális örökségmegóvó feladatait, gondozza helytörténeti gyűjteményeit, bemutatótermeit.

 • A Nagykállói Általános Iskola (alsó tagozatának) udvarában áll az 1720-ban épült Tanoda, eredeti nevén ScolaReformata Magnó Kalloviensis épülete, Szabolcs megye első középiskolája, amit „református főiskolaként” is emlegettek és a régió egyetlen gimnáziumaként működött. 2010-ben az épület felújításra került, azóta múzeumként működik, és iskolatörténeti emlékeket – több száz éves okmányokat, tankönyveket, oktatási segédeszközöket, évszázados iskolapadokat, táskákat, füzeteket, íróeszközöket – őriz.
 • 2005 decemberében nyílt meg az Ámos Imre Képtár, ahol a nagykállói születésű, mártírhalált halt festő 52 képe látható: grafikák, akvarellek, olajfestmények, karcolatok.
 • Szilágyi István Emlékház és Helytörténeti Gyűjtemény 2005-ben nyitotta meg kapuit. Itt őrzik többek között a Kállai Kettős táncballada történetét, koreográfiáját, az egykori kállai vár makettjét, és a település 1848-49-es szabadságharc idejéből fennmaradt emlékeit is. A helytörténeti gyűjtemény napjainkban 4000, főként néprajzi tárgyú emlékével enged betekintést a város múltjába.
 • A nagykállói születésű dr. Korányi Frigyes szülőháza 1971 óta funkcionál emlékházként. Az épületben a tuberculosis (tbc) elleni küzdelem atyjának családi és személyes tárgyait tekinthetik meg a látogatók.

A társaság üzemeltetője a Nagykálló-Harangod Üdülőterületnek is, amely a város észak-északkeleti határában húzódó, szélhordta dombok sokaságából álló 10 hektárnyi dombvidék, amelyet hét, Ekler Dezső építész és formatervező által megálmodott épület, és egy 75 hektáros mesterséges tó tesz még vonzóbbá. A kemping az aktív pihenésre vágyók számára, biztosít sátorozási lehetőséget. A terület ideális lehet természetjárók, családi-, baráti társaságok mellett, ifjúsági táboroztatásra és osztálykirándulásokra is.

A Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. a kiadója a Nagykállói Hírmondónak és üzemeltetője Nagykállói Televíziónak.

Nagykállói Hírmondó ingyenes havilap. Szerkesztésének legfontosabb szempontja az olvasók tájékoztatása, informálása. Ennek érdekében tudatja a helyi lakossággal a város Képviselő-testületének döntéseit, tájékoztat a helyi hírekről, rögzíti a város közéleti eseményeit, fórumként szolgál a közélet szereplőinek, bemutatja azokat a helyi kötődésű személyeket, akik munkájukkal, tevékenységükkel öregbítik a település hírnevét. Mindezek mellett hirdetési felületet biztosít a városban megrendezésre kerülő kulturális programoknak, rendezvényeknek, közérdekű információknak.

Nagykállói Televízió 2008-ban kezdte meg működését. A sajtóorgánum szerkesztőségének célja, hogy pontos, hiteles és részletes tájékoztatást nyújtson a településen élők számára a helyi történésekről. Informatív és szórakoztató műsorokkal egyaránt szolgál, a fiataloknak zenés kívánságműsorral kedvez, heti rendszerességgel jelentkezik szentmisék és istentiszteletek közvetítésével, illetve hírmagazin műsorában összefoglalja Nagykálló legfontosabb eseményeit. A Nagykállói Televízió a helyi rendezvények rögzítésével arról is gondoskodik, hogy minél szélesebb körben eljuttassa a lakosokhoz a település kulturális életének jelentős mozzanatait.

A társaság feladatköréhez tartozik továbbá a közintézmények takarítási, karbantartási és portaszolgálati teendőinek ellátása, amelyet a szervezet a rehabilitációs foglalkoztatás keretében valósít meg.

 

Az Óbester Étterem és Kávézó üzemeltetése 2021. november 30. határidővel megszűnt.

 

A Korányi konyhát, mint intézményi és szociális étkeztetést biztosító egységet 2018. szeptember 01-től társaságunk üzemelteti.

 

A társaság 2022 évben 67 fő foglalkoztatásával számol, amelyből 14 fő szellemi, 53 fő fizikai munkavállaló.

 

Letölthető dokumentumok

A Nagykállói Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, felügyelő bizottság tagjainak javadalmazásával kapcsolatos információk.