image0411

Nagykállóban is őrtüzet gyújtottak

Trianon 100 éves évfordulóján több anyaországi és határon túli településhez hasonlóan Nagykállóban is őrtüzet gyújtottak.

 

Nagykálló-Harangodon az eseményre érkezőknek fáklyák fénye világította meg a megemlékezés helyszínéhez, a tánccsűrhöz vezető utat, ahol – az esős idő ellenére is – sokan gyűltek össze, hogy közösen emlékezzenek a magyar nemzet legnagyobb tragédiájára, a 100 éves trianoni békediktátumra. A csűrben nemzeti imádságunk, a Himnusz eléneklése után Horváth Tibor, Nagykálló Város polgármestere szólt a sokasághoz. Az igazságtalan és sok szenvedést okozó eseményre emlékezett, a magyar nemzetet 100 éve ért veszteségről, az emberek fájdalmáról, a határon túlra került területeken élő magyarok megaláztatásáról beszélt, majd megjegyezte, hogy Nagykálló három testvértelepülése határon túli magyar területen van – Borsi (a Felvidéken), Tasnád (Erdélyben), Técső (Kárpátalján).

-Minden alkalommal, mikor találkozunk határon túl élő barátainkkal, bámulattal tölt el, hogy ezek az emberek száz évvel Trianon után is megőrizték anyanyelvüket, magyar hagyományaikat, büszkeségüket, identitásukat, pedig az elmúlt évtizedek alatt a regnáló hatalmak próbáltak mindent megtenni azért, hogy ezt eltiporják, megsemmisítsék, elvegyék tőlük, de megmaradásra való törekvésük nem engedte. Éppen ezért nekünk, anyaországi magyaroknak is van feladatunk, s mi ezt lehetőségeink szerint gyakoroljuk is. Amiben tudunk, igyekszünk a segítségére, hasznára lenni a három település magyarságának – mondta Horváth Tibor városvezető, majd így zárta gondolatait: „Azt kívánom a határainkon túl élő magyaroknak, hogy tartsanak ki, őrizzék továbbra is magyarságukat, nyelvüket, identitásukat, s adják át azt a fiatalabb generációknak, mint ahogyan ők is megkapták szüleiktől, nagyszüleiktől. És kívánom az anyaországban élőknek, hogy mindig nyújtsunk segítő kezet a határainkon kívül rekedteknek és viseljük szívünkön sorsukat. Legyünk büszkék magyarságunkra, Magyarországra!”

Nagykálló polgármesterének gondolatai után a Meglepetés Énekegyüttes és a Rózsafa Citeraegyüttes tagjai a Magyar vagyok című dalt adták elő. Ezt követően a Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szabolcsi Kata az ország 100 éve elszenvedett veszteségeiről szólt, arról, hogy 1920. június 4-én az ország végleg elveszítette területének kétharmadát, lakosainak száma 18,2 millióról 7,6 millióra esett vissza. Mintegy 3,3 millió magyar rekedt kívül az új magyar állam határain, azaz magyarok kerültek szülőföldjükön kisebbségbe. Majd Apponyi Albert Párizsban elmondott  beszédéből idézett: „A történelmi Magyarország tehát Európában egyedülálló természetes földrajzi és gazdasági egységgel rendelkezik. Területén sehol sem húzhatók természetes határok, és egyetlen részét sem lehet elszakítani anélkül, hogy a többiek ezt meg ne szenvedjék. Ez az oka annak, hogy a történelem tíz századon át megőrizte ezt az egységet. Önök visszautasíthatják a történelem szavait, mint elvet, egy jogi konstrukció megépítésénél, de a történelem tanúságát, amelyet az ezer éven át hangoztatott, figyelembe kell venniök.”

Trianon 100 éves évfordulóján szerda este, 69 országban, 2194 településen 4850 regisztrált tűzrakóhelyen, köztük Nagykállóban is őrtüzet gyújtottak 20 óra 20 perckor, de városunkban ennek egy látványos módját választották. A Nagykállói Csillagösvény Íjász Egyesület tagjai ugyanis tüzes nyilakat lőttek a harangodi dombon felállított máglyára, s így lobbantották azt lángra.

Az emlékező, megrendítő, de nemzeti összetartozásunkat is jelképező napot a Székelyhimnusz közös éneklése zárta Nagykálló-Harangodon.