20220625-img_0090

Múltunk fáklyafényei gyúltak az éjszakában

A Múzeumok éjszakája országos rendezvénysorozathoz kapcsolódva tárták ki a múltunk újabb értékeinek megismerése felé vezető ösvényre nyíló kapukat, azaz ünnepélyes keretek között megnyitották a Nagykállói Vár- és Örökségvédő Alapítvány Korányi Frigyes út 1. szám alatt található kiállítótermét.

 

A 2022. június 20-án 18 órától kezdődő megnyitóhoz egy időben nem is olyan hosszú út, de belefektetett munka tekintetében annál tartalmasabban, sok közös erőfeszítéssel kikövezett, szinte alapok nélkül kiásott és lefektetett út vezetett.

Érdemes visszatekintetünk a megtett, bejárt útra, az annak mentén található kilométerkövekre.

A Vár baráti körének alapjául szolgáló csoportot 2019. júliusban hozták létre, majd 2020. januárban egy minden érdeklődő számára nyilvános  kettős értelemben is vártörténeti sétát szerveztek, egyrészt elsétáltak a vár helyszínére, másrészt az időben is visszasétáltak a vár történelmében, ezzel szélesre tárták a baráti kör kapuit mindenki számára, aki fontosnak tartja ezen eszmét.  Azóta közösen ápolják történelmünk ezen részét, és a várhoz kapcsolatos tárgyak feltárásának, kutatásának ügyét.

Önkormányzati finanszírozással a Jósa András Múzeum szakemberei 2020. novemberben talajradaros felmérést végeztek azon a területen, ahol a vár egy része állt, majd 2021. szeptemberben régészeti feltárásokra is sor került, mely során értékes leleteket hoztak a felszínre. Ez követően a Nagykállói Várbarátok körének szervezésében az Önkormányzat támogatásával 2022. január 05-én 17 órától ünnepélyes keretek között Vártörténeti Kiállítást nyitottak meg a Ratkó József Városi Könyvtárban.

Ezen a kiállításon a nagy érdeklődésre alapozva erősödött meg bennük a már korábban is megfogalmazott gondolatot, hogy a megkezdett munkának ez csak az eleje, ennek kell lennie folytatásának, melyhez első lépésként egy alapítvány létrehozása volt szükséges.

Néhány eltökéltségüket tekintve megszállott, a kitűzött szándékaik megvalósítása érdekében energiáikat, szabadidejüket céljaik elérésére fordító ember hatékony, közös munkájának, dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő és Nagykálló Város Önkormányzatának teljes támogatásának köszönhetően nem elvetett gondolat lett az elképzelésekből, hanem elvetett, elültetett mag, mely szárba szökkent és ennek gyümölcse a kiállítóterem kialakítása, megnyitása is.

 

A történelmi időutazás, azaz a múltunk előző évezredének, annak is leginkább második felének egyes fontos, fénylő elemének a bemutatására és megismertetésére kialakított kiállítóterem átadóünnepsége a városunkból származó Hekman Erzsébet az előző évszázad utolsó negyedét is megidéző zeneszámokból összeválogatott énekcsokrának nyitódallamaival indult. Ezáltal a szervezők lehetőséget biztosítottak, hogy a zene hullámain andalogva, a hallgatóság ízlését is kiszolgálva kapcsolódjanak ki a jelenlévők.

 

Ezt követően Jónás Sándor a Nagykállói Vár- és Örökségvédő Alapítvány elnöke az alapítvány és a Várbarátok körének tagjainak a félkörívben őt körbeölelő támogató jelenléte mellett osztotta meg a nyitógondolatait. Ennek során kitért a Várbarátok körének megalakításának pillanatától, az alapítvány létrehozásán keresztül a napjainkig eltelt időszak munkával kikövezett, az azóta általuk bejárt út fontos elemeire, majd a kiállítóterem kialakításának folyamatára, valamint megköszönte a támogatóiknak a segítséget, és felvázolta a jelenlévőknek a rendezvény hátralévő programpontjait.

 

Ezután dr. Simon Miklós a körzet országgyűlési képviselőjének nyitógondolatait ismerhettük meg, melyben elmondta, hogyan találkozott a Várbarátok körével, hogyan ismerte meg elképzeléseiket, céljaikat, ezek megvalósításában, az alapítvány létrehozásában, és a munkájukban, amiben tudott segítséget nyújtott, valamint felhívta minden nagykállói figyelmét, hogy milyen értékes városunk múltja, és fontos ezen értékeink ápolása, továbbörökítése.

 

A következő megnyitóbeszédben Horváth Tibor Nagykálló Város polgármestere köszöntötte a jelenlévőket, felvázolta, hogy a baráti kör megalakulásakor mekkora feladatot tűztek ki célul maguk elé. Visszaemlékezett, hogy amikor ezzel mint ő, mint a képviselő testület megismerkedett, akkor ezen célok megvalósításával kapcsolatban milyen nehézségektől tartottak, viszont kiemelte, hogy nagyon gyorsan sikerült nagyon hatékonyan haladni a célok elérése felé, és a kezdeti félelmekről, aggályokról közös munkával sikerült bebizonyítani, hogy nem is akkorák mint amekkorának kezdetekben tűntek. Hangsúlyozta, hogy ennek a munkának ez a kiállítóterem az ékes bizonyítéka, mellyel kapcsolatban elmondta, hogy miért különleges, hiszen szerinte ez nem egy távolságtartó, rideg kiállítóterem, számára nem ezt a benyomást kelti, hanem egy emberközeli, szeretetteljes hely, amely bemutatja városunk múltjának fontos ékköveit.

 

A nyitóbeszédek zárásaként, megkoronázva azokat Harsányi Gézáné Manyika néni a tőle jól megszokott és közkedvelt szívet melengető, lelkekig szóló, apró finomságokat, fűszereket is megcsillantó, édes, anekdotamesélő, érzéseket beleszövő stílusában, de ezúttal rövidebben, címszavakban és tőmondatokban bemutatta a jelenlévőknek Jósa Andrást, megismertette velük az életének, munkásságának kiemelkedő pontjait.

 

Ezután Harsányiné Manyika néni, dr. Simon Miklós, dr. Körösfői Zsolt, Horváth Tibor és Jónás Sándor átvágta a nemzeti színű szalagot és minden érdeklődő számára megnyitotta, látogathatóvá tette a kiállítótermet.

 

Az első programpontként, bemutatva a kiállítótermet és a Múzeumok Éjszakájához is kapcsolódva dr. Körösfői Zsolt a Jósa András Múzeum régészeti osztályvezetőjének előadását hallgathatták meg, tárlatvezetésén vehettek részt a jelenlévők. Ebben kitért a Múzeum számára készült tárlat összeállítására, annak részleteire, mely most két évig a városunkban, ebben a kiállítóteremben tekinthető meg. Majd a résztvevők áhítattal átitatott figyelmének közepette felvázolta dr. Jósa András életét, munkásságát és bemutatta a kiállítóteremben található tárgyakat.

 

Ezt követően került sor Keresztúry Sándor „60 év a festészetben” című jubileumi kiállításának megnyitására, ahol a városunkban élő és alkotó festőművész beszélt a munkásságáról, a falon kiállított festmények keletkezéséről, valamint válaszolt a festményeket csodálva néző hallgatóság kérdéseire is.

 

A rendezvény folytatásában az érdeklődők megismerhették a kiállítóterem másik helyiségében berendezett „Mesélő könyvtárunk” nevű kincsgyűjteményt és az ott a látogatók elé tárt relikviákat, különleges tárgyakat is. Majd részt vehettek a pincében egy fáklyás a múlt illataival kísért ódon börtönsétán, megtekinthették a dr. Jósa András életét bemutató „Egy polihisztor a századfordulón” című 30 perces dokumentumfilm vetítését, valamint kitölthettek egy családi kvíz és a dr. Jósa Andrással, a tárlattal kapcsolatot képrészletek egésszé illesztésével tehették kerekké a múltidéző, értékbemutató, kiállításmegnyitó estét.

 

Az eseményről készült tudósításainkban szándékosan nem térünk ki a kiállítóteremben található tárlatokra, annak tárgyaira, különlegességeire, valamint nem idézzük pontosan dr. Körösfői Zsolt előadását, mert ezt a légkört, a múlt ezen illatait, hangulatát személyesen tapasztalhatják meg a legjobban. Azt javasoljuk mindenkinek, hogy aki teheti, keresse fel a Nagykállói Vár- és Örökségvédő Alapítvány Korányi Frigyes út 1. szám alatt található kiállítótermét, tekintse meg az ott található relikviákat és hallgassa meg az alapítvány tagjainak a dr. Jósa András életét és munkásságát is bemutató érdekes, mindenre kiterjedő tárlatvezetését.

Ha érdeklik Önöket a múltunk ezen ékkövei, akkor személyesen ismerhetik meg ezeket a lehető legjobban, hisz nem csak a szemük lesz az egyetlen közvetítő, hanem több érzékszervükön keresztül is eljuthat az élmény a szívükbe és a lelkükbe is.

Aki teheti, látogasson el a kiállítóterembe, mert a múltunk értékei, kincsei, büszkeségei, történései alapozzák meg a jelenünk, kovácsolják egybe a közösséget és ékesítik, nemesítik a jövőnket.

 

A Nagykállói Televízió Krónika7 című műsorának következő adásában részletesen foglalkozunk az eseménnyel, valamint abban megtekinthetik a Jónás Sándorral, a dr. Simon Miklóssal, a Horváth Tiborral és a dr. Körösfői Zsolttal készített riportjainkat is.