tamogatas-idoseknek

Időskorúak támogatása

Mint minden évben, így idén is az Idősek Világnapja alkalmából az időskorú nagykállói lakosokat is
támogatásban részesíti Nagykálló Város Önkormányzata.
Időskorúak támogatásában azok a személyek részesülhetnek, akik a tárgyévben a 62.
életévüket betöltötték, illetve betöltik és a családjukban az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, azaz 57.000.-
ft-ot.
A támogatásra vonatkozó kérelmek benyújtásának határideje: 2018. október 31.
Az igénylőlap a Polgármesteri Hivatal (Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.) 104-es irodájában
átvehető.
Csatolandó: – az egy háztartásban élő személyek utolsó havi jövedelem igazolása
– zöld nyugdíjösszesítő másolata
– lakcímkártya
– TAJ szám