ebosszeiras-ill

Folytatódik az ebösszeírás

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1)

bekezdése rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat -ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az összeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Mindezen törvényi kötelezettségének Nagykálló Város Önkormányzata 2020. évben eleget tett.

Az adatlapok beadási határideje 2020. augusztus 31. volt. A megadott időpontig 455 ebösszeíró adatlap érkezett hivatalunkhoz. A benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Polgármesteri Hivatal munkatársai helyszíni bejárás keretein belül ellenőrizték és felszólították azokat az kutya tulajdonosokat, illetve ebtartókat, akik a megadott határidőig nem tettek eleget bejelentési kötelezettségüknek. Azok az ebtartók, akik nem jelentették be az ingatlanukon tartott kutyákat, felszólítottuk őket az általuk tartott eb/ebek chippelésére, valamint a veszettség elleni kötelező oltás elvégzésére. A helyszíni ellenőrzést követően 518 darab ebösszeíró adatlap érkezett be hivatalunkhoz, amelyeket az ebnyilvántartó rendszerünkben rögzítettünk. (2020. év végéig több mint 700 ebet jelentettek be az ebtartók.)

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális adatokat tartalmazzon, a tulajdonosok/tartók a kötelező ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változást, szaporulatot írásban bejelenteni.

 

Az ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetők a Nagykállói Polgármesteri Hivatal, Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. szám alatti ügyfélszolgálatán és a Polgármesteri Hivatal Főportáján, illetve a www.nagykallo.hu weboldalról letölthetők. A letöltött adatlap számítógépen kitölthető, melyet nyomtatás után alá kell írni.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv alapján. A kitöltött adatlapokat elküldhetik postai úton: Nagykállói Polgármesteri Hivatal, 4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. címre, vagy a Nagykállói Polgármesteri Hivatal faxszámára: 42/263-309, illetve elektronikusan a bakaiangela@nagykallo.hu e-mail címre.

 

Adatlap letöltése: ebosszeiro-adatlap-2021