shutterstock_634351988

Csapadékvíz jogszabályokban előírt elvezetése

Tisztelt Lakosság!

A csapadékos időjárást követően településünkön is nagy gondot okoz vagy gondot okozhat a nagy mennyisében lezúduló esővíz, melyre az idei nyár folyamán is többször volt példa városunkban is. A nagyobb vízkárok megelőzése érdekében különös gondot kell fordítani nyílt folyóka, esőelvezető, vízelvezető árkok, átereszek meglétére, tisztítására, karbantartására, a csapadékvíz jogszabályokban előírt elvezetésére. 

A jelentős mennyiségű csapadék miatt kialakulhatnak belvizes elöntések, ezért felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy biztosítsák az ingatlanjaik előtti közterületi csapadékelvezető folyókákban, esőelvezető árkokban a szabad vízlefolyást.

Településünk esőelvezető rendszerei csak akkor tudják hatékonyan elvezetni a felgyülemlő és lefolyó vizet, ha karbantartásuk folyamatos, rendeltetésszerű használatát nem befolyásoljuk pl.: kapubeállóban nem töltjük fel törmelékkel, nem zárjuk el különböző módon a víz útját. A tisztítással, karbantartással elérhető, hogy a kialakított rendszerek a lehető legtöbb vizet elvezessék. A talaj vízbefogadó-képessége egyre inkább csökken, a belvíz-gondok elkerülése érdekében nagyon fontos a folyókák, eső- vízelvezetők karbantartása, tisztítása.

A belterületi vízelvezető árokrendszerek karbantartása az év minden időszakában kiemelt fontosságú, amely az állampolgárok feladata is.

Mivel fentiek miatt több lakossági bejelentés is érkezett ezért kollégáim ellenőrizni fogják a folyókák, vízelvezetők megfelelő működéséhez szükséges feltételeket. A kapubeállók előtt található folyókákat kérjük, hogy ne tömítsék, zárják el. A gépkocsik beállását megkönnyítendő megoldásként olyan beállót telepítsenek, melyek a későbbiekben nem tömődnek el, könnyen takaríthatóak pl.: lemez, rács…, melyek eltávolításával a folyóka a későbbiekben könnyen tisztítható.

 

A csapadékvíz fontos szerepet játszik a föld természetes vízkészletének körforgásában. A természet ezáltal képes megújítani a felszín alatti vizeket. Mivel az időjárás egyre kiszámíthatatlanabb ezért felértékelődött a víz és a vízkészletek megőrzésének fontossága. Erre kiválóan alkalmas a csapadékvíz elvezetése és újrafelhasználása. A begyűjtött tápanyagokban gazdag csapadékvíz öntözésre, locsolásra kiváló és a megfelelő csapadékvíz elvezetés és tárolás környezeti, fenntarthatósági szempontból is előnyös.

 

A csapadékvíz elvezetésével kapcsolatban az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) 47. § (8) bekezdése szerint „ A telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza.

 

Az OTÉK 47. § (9) bekezdése szerint „A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos telkek, továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti.” Az OTÉK 47. § (10) bekezdése szerint a telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy abba a környezetéből – a telkekről – csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet.”

 

Kérjük fentiek kapcsán megértésüket és együttműködésüket

 

 

Bereczki Mária s.k.

jegyző