Zöld Nagykálló Projekt – A városközpont környezet- és energiatudatos megújítása TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00041

infoblokk_kedv_final_felso

A Zöld Nagykálló Projekt elsődleges célja a korábbi városfejlesztési programok folytatásaként a település – és elsősorban a városközpont – klímabarát fejlesztése, emellett a települési és térségi szerepkörből adódó hiányosságok megszüntetése környezettudatos és egészségtudatos beruházások és ezeket erősítő kiegészítő tevékenységek megvalósításával. A projekt fontos mérföldköve a 2007-ben elkezdődött Korányi Városfejlesztési Programnak, melynek legtöbb eleme a megelőző városrehabilitációs programok során már megvalósult. Nem valósult azonban még meg a használaton kívül lévő művelődési központ kiváltása, mely a 2015-ben elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégiában is kulcsprojektként jelenik meg.

A Zöld Nagykálló projekt legmeghatározóbb eleme a régi művelődési központ kiváltását szolgáló annak helyén épülő Térségi Rendezvény és Konferenciaközpont, mellyel véglegesen kialakul Nagykálló modern arculata.

A projekt emellett két olyan fontos fejlesztést is tartalmaz, melyeket régóta fennálló lakossági igények alapoztak meg. Ezek a fejlesztések a Napstrand alulhasznosított öltözőjének funkcióbővítő felújítása és bővítése, valamint a rekreációs sétaövezet kialakítása a belvárosban.

Az infrastrukturális fejlesztések kiegészítéseként és a beavatkozások elfogadtatásának érdekében az alábbi soft tevékenységeket terveztük:

 • települési arculat kialakítását támogató fejlesztések
 • Parkosítási, valamint fa- és cserjeültetési akciók megvalósítása az akcióterületen
 • környezettudatosságot erősítő szemléletformálási kampányok, akciók, ezen belül energiatudatosságra nevelő, szemléletformáló, felvilágosító programok megvalósítása
 • A település elkövetkező fejlesztéseinek szakmai megalapozása érdekében a projekt keretében Települési zöld infrastruktúra hálózatfejlesztési- és fenntartási akcióterv készítése

 

1.1.            1.1 Alapadatok

 

Adattípus  
A beavatkozás fejlesztésében részt vevő szervezetek Nagykálló Város Önkormányzata

Nagykállói Városvédő Egyesület

Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft.

URBS NOVUM Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft.

A beavatkozás megvalósításában részt vevő szervezetek (a tervek szerint) – különös tekintettel a helyi gazdasági szereplőkre (jelezze, hogy mely szervezetek egyben konzorciumi partnerek is) Konzorciumi partnerek:

 

Nagykálló Város Önkormányzata

Nagykállói Városvédő Egyesület

Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft.

 

Projektmenedzsment szervezet:

 

URBS NOVUM Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft.

A beavatkozás üzemeltetésben / fenntartásban részt vevő szervezetek (a tervek szerint) – különös tekintettel a helyi gazdasági szereplőkre és szociális szövetkezetekre Nagykálló Város Önkormányzata zöldterületek, parkolók üzemeltetője

Nagykállói Városvédő Egyesület: parkosítási akció keretében létrhozott  vagy megújított zöldfelületek kezelője

Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft.: Térségi rendezvény és konferenciaközpont üzemeltetője

URBS NOVUM Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft. – Nap Strand üzemeltetője

 

A pályázati felhívás iránymutatásait és Nagykálló városfejlesztési gyakorlatát követve a fejlesztéseket úgy terveztük, hogy:

 

 • Költséghatékony legyen
 • A kialakított infrastruktúra üzemeltetése a lehető legkevesebb káros anyag kibocsátással járjon
 • Növekedjenek a városi zöldterületek és javuljon város mikroklímája
 • Új munkahelyek jöjjenek létre
 • A település lakosságának valós igényére épüljön

Stratégiai célkitűzések

A projekt megvalósításának specifikus céljait az alábbiak szerint határoztuk meg:

Specifikus célok

 • A lakosság körében a környezet- és egészségtudatos életmód népszerűsítése a települési rekreációs és zöldfelületek növelésével és szemléletformáló akciókkal
 • Térségközponti funkció erősítése
 • Helyi gazdaság erősítése

látványterv f-0 látványterv t-1   látványterv e-6