Választási tudnivalók

Választási tudnivalók

– A 2018. évi Országgyűlési képviselők választásáról –

 

Az országgyűlési képviselők  2018. április 8. napján történő választásához kapcsolódó leggyakoribb kérdések és válaszok.

 

1.) Van-e kampánycsend a szavazás napján?

Nincs kampánycsend, de a szavazás napján:

 • nem lehet választási gyűlést tartani,
 • a szavazókör bejáratától számított 150 méteren belül (közterületen) tilos mindenféle kampánytevékenységet folytatni,
 • mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyiséghez történő szállításra nyilvános felhívás nem tehető közzé, szavazóhelyiséghez autóbuszos személyszállítás nem végezhető,
 • televízióban és rádióban politikai reklámot nem lehet közzétenni.

2.) Milyen feltételekkel lehet szavazni?

 • A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel.
 • A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját (pl. lakcímkártyával).
 • A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapokat, az átvételt a névjegyzék aláírásával igazolja.

3.) Lejárt érvényességű okmányokkal lehet-e szavazni?

 • A lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak, őket a szavazatszámláló bizottság köteles visszautasítani.
 • A szavazásra abban az esetben sincs mód, ha a választópolgárt a bizottság tagja vagy tagjai személyesen ismerik, és a névjegyzéken is szerepel.
 • Ezért fontos, hogy a választópolgárok a szavazás napja előtt vizsgálják meg okmányaik érvényességét, és időben gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzéséről.

5.) Hogyan kell leadnom a szavazatomat?

 • Érvényesen szavazni csak a szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet.
 • A felsorolt jelöltek, listák közül csak egyet lehet választani, több választása esetén a szavazat érvénytelen lesz.
 • Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, illetve a lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet (X vagy +).
 • A szavazólapot a kitöltést követően borítékba kell helyezni, és a borítékot a szavazóurnába kell dobni (a szavazólap borítékba tétele belföldi szavazásnál – az átjelentkezés kivételével – nem kötelező).

6.) Van-e lehetőség rontás esetén a szavazólap kicserélésére?

 • Ha a választópolgár a szavazólap urnába dobása előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, egy külön e célra szolgáló borítékba helyezi, és a rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki.
 • Egy választópolgár rontás miatt csak egyszer kérhet új szavazólapot.

7.) Érvényes-e a szavazólap, ha nincs lepecsételve a szavazólap?

Nem, az a szavazólap, amely nincs ellátva a hivatalos bélyegzőlenyomattal, érvénytelen.

8.) Érvényes-e a szavazat, ha nincs borítékban?

Igen. A belföldi szavazókörben történő szavazás során – az átjelentkezés kivételével – a boríték használata nem kötelező.

 

 

 

9.) Megváltozott a nevem, hogyan szavazhatok?

 • A névváltoztatás – az ügyintézés során – automatikusan átvezetődik a központi névjegyzékben. Az új névre szóló személyi okmányainak kiállítását a kormányablakban kérheti.
 • A választáson történő részvételhez szükséges, hogy a személyi okmányain (személyi igazolvány, jogosítvány és lakcímkártya) a központi névjegyzékben szereplő adatok szerepeljenek, ezért javasoljuk, hogy – amennyiben még nem tette meg – a választás előtt igényeljen új okmányokat.
 • Abban az esetben, ha az ügyintézés elhúzódása miatt a szavazás napján okmányainak egyikén (pl. lakcímkártyáján) már az új neve szerepel, míg a másik még a régi adatát tartalmazza, akkor személyazonosságát a szavazatszámláló bizottság az okmányokon szereplő egyéb adatok alapján állapítja meg.
 • A szavazatszámláló bizottság ugyanígy jár el, ha Ön a választás napjáig nem igényel új okmányokat és régi okmányaival igazolja személyazonosságát. Megkönnyíti az azonosítást, ha a névviselés megváltozását igazoló házassági anyakönyvi kivonatát magával viszi a szavazásra.

10.) Hogyan és mikor tudok átjelentkezni egy másik szavazókörbe az országgyűlési választások idején?

 • Az átjelentkezési kérelmet azok nyújthatják be, akik a szavazás napján Magyarországon, de a lakóhelyüktől eltérő helyen kívánnak szavazni.
 • A kérelmet a választópolgár lakcíme szerint illetékes helyi választási irodában (de személyes ügyintézés esetén a bejelentett tartózkodási hely szerinti helyi választási irodában is) lehet intézni legkésőbb április 6-án 16 óráig. A helyi választási iroda vezetője (vagyis a jegyző) nem papíralapú igazolást ad ki, hanem közvetlenül felveszi a választópolgárt az érintett szavazókör névjegyzékébe.
 • Fontos, hogy átjelentkezéskor is a lakóhely szerinti jelöltekre lehet szavazni!

11.) Ki igényelhet mozgóurnát és hogyan?

 • Azok a választópolgárok igényelhetnek mozgóurnát, akik nem tudnak elmenni a szavazóhelyiségbe:
  • egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt,
  • vagy fogva tartásuk miatt.
 • Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) kéri, annak a kérését a helyi választási iroda, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja.
 • Mozgóurnával való szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság két tagja a szavazás napján felkeresi a választópolgárt az általa megadott címen (pl. kórházban, lakáson).
 • Mozgóurnát 2018. április 6-án (pénteken) 16.00 óráig a helyi választási irodától (Polgármesteri Hivatalban), április 8-án (a szavazás napján) 15 óráig pedig a szavazatszámláló bizottságtól (attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel ) lehet igényelni.
 • Ha a választópolgár a szavazás napján a lakóhelyétől eltérő településen – vagy ugyanazon a településen, de másik szavazókör területén – tartózkodik, erre a címre is igényelhet mozgóurnát. Ebben az esetben először át kell jelentkeznie a tartózkodási helye szerinti településre. Az átjelentkezést követően lehet mozgóurnát kérni.
 • Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!

12.) Szabálytalanságot tapasztaltam a választás során. Mit tehetek?

 • Ebben az esetben kifogást lehet benyújtani az illetékes választási bizottsághoz:
  • az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottsághoz
   • az egyetlen választókerülethez kötődő ügyben,
   • a szavazóhelyiségben történtekkel kapcsolatos ügyben,
   • a körzeti és helyi, illetve lekérhető médiaszolgáltatás vagy nem országosan terjesztett sajtótermék által elkövetett szabálytalanság esetén (a médiatartalom-szolgáltató székhelye vagy lakóhelye szerint illetékes bizottsághoz)
  • a Nemzeti Választási Bizottsághoz minden egyéb ügyben.
 • A kifogásnak tartalmaznia kell
  • a jogszabálysértés megjelölését;
  • a jogszabálysértés bizonyítékait (kivéve médiaügyben);
  • a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét;
  • a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

13.) Hány napon belül lehet kifogással élni?

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a feltételezett jogszabálysértés elkövetésétől számított három napon belül megérkezzen az illetékes választási bizottsághoz.

14.) Milyen tennivalójuk van azoknak a választópolgároknak, akik rendelkeznek magyarországi lakcímmel, de Magyarországon kívül szeretnének szavazni?

Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, annak a választás kitűzése után, legkésőbb március 31-én 16 óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a magyarországi lakóhelye szerinti jegyzőtől. A kérelem benyújtható személyesen, levélben vagy a www.valasztas.hu honlapon.

15.) A külföldön tartózkodó, de magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok levélben is szavazhatnak?

A külföldön szavazó, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok kizárólag Magyarország külképviseletein szavazhatnak, levélben nem.

16.) Lehet-e módosítani a külképviseleti névjegyzékben a külföldi szavazás helyét?

A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb március 31-én 16 óráig módosíthatja annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol szavazni kíván.

17.) Lehet-e kérni a külképviseleti névjegyzékből való törlést, ha a választópolgár mégis belföldön akar szavazni?

A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár március 31-én 16 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.

18.) Milyen sajátosságai vannak a külképviseleti szavazásnak?

 • A külképviseleti szavazás előtt, a szavazóhelyiségben a választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal, magyar útlevéllel vagy magyar vezetői engedéllyel, azonban a lakcímkártya bemutatása – a belföldi szavazással ellentétben – nem feltétele a szavazásnak.
 • A külképviseleten történő szavazás során a szavazólapokat kötelező borítékba helyezni és a borítékot lezárni; ennek elmulasztása esetén a szavazat érvénytelen.
 • Külképviseleten mozgóurnás szavazás nem lehetséges.

19.) Az országgyűlési választások során milyen választási szervek működnek?

 • Az országgyűlési választásokon a következő választási irodák működnek:
  • helyi választási iroda (HVI: Nagykállói Polgármesteri Hivatal 4320. Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.)
  • országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda (OEVI: SZSZB megyei 6-os számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Iroda 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7.)
  • területi választási iroda (TVI: SZSZB megyei Területi Választási Iroda 4400. Nyíregyháza, Hősök tere 5.)
  • külképviseleti választási iroda
  • Nemzeti Választási Iroda (NVI: 1054. Budapest, Alkotmány út 3.)
 • Az országgyűlési választásokon a következő választási bizottságok működnek:
  • szavazatszámláló bizottság (Nagykálló)
  • országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (Nyírbátor)
  • Nemzeti Választási Bizottság. (Budapest)

 

Az Országgyűlési választással kapcsolatos bármely kérdésben a Helyi Választási Iroda tagjai közül az alábbi személyekhez fordulhatnak:

Bereczki Mária HVI vezető 42/263-101 (111 mellék)

Kovácsné dr. Dalanics Beáta HVI munkatárs 42/263-101 (144 mellék)

Domokos Árpádné HVI munkatárs 42/263-101 (123 mellék)

 

 

Nagykálló, 2018. március 13.

Bereczki Mária

jegyző