image009

Új vezető a Nagykállói Járási Hivatal élén

Nagykállóban a mai napon jelentették be, hogy a járási hivatal élére dr. Vonza Andrásnét nevezte ki Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter.

 

A Nagykállói Járási Hivatal korábbi vezetője, dr. Karakó László, egy évvel ezelőtt távozott, hogy az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói tisztségét töltse be. Az új vezető kinevezéséig a feladattal kapcsolatos teendőket dr. Petromán Viktória látta el.

A mai napon a város és a térség településeinek polgármesterei előtt Román István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja bejelentette, hogy Lázár János államtitkár új vezetőt nevezett ki a Nagykállói Járási Hivatal élére.

– Javaslatomra államtitkár úr 2018. május elsejei hatállyal dr. Vonza Andrásnét nevezte ki. Az elmúlt egy év során betöltetlen volt ugyan ez az állás, de a feladat nem volt ellátatlan, ugyanis dr. Petromán Viktória megbízott járási hivatalvezető-helyettesként ellátta ezt a munkát.  Az új vezető kinevezése azonban egyfajta stabilitást ad a szervezet és a munkatársak számára – mondta Román István. – Azt gondolom, egy olyan embert sikerült most a hivatal élére állítani, aki itt él, aki ismeri ezt a térséget, az itt élő embereket, ami segíti majd a munkáját – tette hozzá a kormánymegbízott, aki kiemelte, hogy a jövőben is fontosnak tartja a jó együttműködést a járási hivatal és az ahhoz tartozó önkormányzatok, mint kiemelt partnerek között.

Román István gondolatait egy jó tanáccsal zárta, ami az 1700-as évek közepén, Turóc vármegye egykori alispánjától származott, eszerint: „a döntéseink meghozatalakor a józan ész és a szív szabályai szerint járjunk el”, vagyis a jogszabályok arra valók, hogy alátámasszák döntéseinket.

A találkozón ezt követően dr. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője mondott köszönetet dr. Vonza Andrásnénak, hogy vállalta a kinevezést.  Mindezek után a frissen kinevezett hivatalvezető asszonyt kérdeztük feladat- és munkakörével kapcsolatban.

– Szakmai pályám során mindig a magyar állam szolgálatában álltam: középiskolai tanárként közalkalmazottként, majd az adóhivatal dolgozójaként köztisztviselőként, a tegnapi naptól pedig állami tisztviselőként szolgálom hazámat. Nagyon nagy megtiszteltetésnek tartom ezt a feladatot, amivel megbízott államtitkár úr és kormánymegbízott úr, s amit dr. Simon Miklós képviselő úr támogatott – mondta dr. Vonza Andrásné. – Mindig szerettem a kihívásokat, a nagy feladatokat, ezért is örültem ennek a megbízatásnak. Annak érdekében, hogy a jó állam létrejöjjön, egy szigorú, törvényeken alapuló, stabil közigazgatásra van szükség, amely szolgáltatás jellegű, kifogástalan működésű, s amelyben kiválóan felkészült szakemberek dolgoznak, akik erkölcsileg feddhetetlenek.