Dél-Nyírségi Kistérségi Többcélú Önkormányzati társulás működtetéséhez kapcsolódó feladatok

A helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre.

 

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő –testülete  2007. évben  döntött a Dél –Nyírségi Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás által létrehozott Dél- Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ létrehozásáról valamint a szociális ellátások társulás útján történő ellátásáról.

 

A társulás és intézményeinek munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése, intézmények működtetése) eltérő megállapodás hiányában a társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el.

 

A Jegyző vagy megbízottja tanácskozási joggal részt vesz a társulási tanács ülésein.

 

Vonatkozó jogszabályok:

  • évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól