A választások lebonyolításával összefüggő jegyzői feladatok

A Jegyző a Helyi Választási Iroda vezetője. A Helyi Választási Iroda feladatai:

 

 1. a) ellátják a választás előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos szervezési feladatokat,

 

 1. b) gondoskodnak a választópolgárok, jelöltek és jelölő szervezetek tájékoztatásáról, választási információs szolgálatot működtetnek,
 2. c) ellátják a választási bizottságok titkársági feladatait, döntésre előkészítik a választási bizottságok hatáskörébe tartozó ügyeket,
 3. d) biztosítják a választási bizottságok működésének és a szavazás lebonyolításának tárgyi és technikai feltételeit,
 4. e) megszervezik a választási szervek tagjainak oktatását,
 5. f) gondoskodnak a választási iratok kezeléséről, biztonságos őrzéséről, illetőleg megsemmisítéséről,
 6. g) ellátják az igazgatási és informatikai próbákkal kapcsolatos feladatokat,
 7. h) az adatvédelem és az informatikai biztonság követelményeinek biztosításával, feladatkörükben eljárva működtetik a választás előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges választási információs rendszereket,
 8. i) a technikai háttér biztosításával segítséget nyújtanak a szavazatok összesítéséhez, a választás eredményének megállapításához,
 9. j) ellátják a jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat.

 

 

Vonatkozó jogszabályok:

 • évi XXXVI. törvény a választási eljárásról