A Polgármesteri Hivatal vezetése

 • Vezeti a polgármesteri hivatalt
  • A Jegyző a polgármesteri hivatal tekintetében kötelezettséget vállalhat, utalványozhat , szerződést köthet a jogszabályok, felhatalmazások szerint.

   

  Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Polgármesteri Hivatal alkalmazottjai körében

  • A munkáltatói jogok gyakorlása a jegyző feladata. Meghatározott esetekben a Polgármester egyetértése szükséges a hivatal köztisztviselőjének kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői kinevezéséhez, felmentéséhez, jutalmazásához.
  • A Jegyző javaslatára a Polgármester nevezi ki az aljegyzőt, ahol az egyéb munkáltatói jogokat a Jegyző gyakorolja.
  • Meghatározza a munkavállalók munkaköri feladatait.
  • Meghatározza a munkavállalók egyéni teljesítménycéljait.

   

  Évente beszámol a Képviselő-testületnek a hivatal munkájáról, tevékenységéről.

   

  A Jegyző köteles belső kontrollrendszert működtetni

  • A belső kontrollrendszer biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.
  • Köteles a belső ellenőrzési rendszert működtetni az államháztartásért felelős miniszter által közzétett útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok szerint.
  • Köteles ellenőrizni a hivatal belső szervezeti egységeiben folyó munkát

   

  Gondoskodik a Polgármesteri Hivatal munkatársainak folyamatos oktatásáról, szakmai továbbképzéséről.

   

   

  Vonatkozó jogszabályok:

  • évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
  • Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról