A képviselő-testület működéséhez kapcsolódó jegyzői feladatok

A jegyző feladata – a polgármester feladat-meghatározásait figyelembe véve – az ülések adminisztratív előkészítésének megszervezése, a napirendek tartalmi és formai előkészítése.  A képviselő-testület döntéseinek  szakmai megalapozása a jegyző tevékenységi körének egyik legfontosabb területe.  A döntések törvényességéért a jegyzőt önálló felelősség  terheli.

A képviselő-testület és a bizottságok működésével kapcsolatban a jegyzőnek feladata továbbá az is, hogy figyelemmel kísérje az ülés vezetését és jelezze, ha az ülés vezetése eltér a  SZMSZ-ben vagy más jogszabályban foglaltaktól. Jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő. A képviselő-testület üléséről a jegyző készíttet jegyzőkönyvet, a polgármesterrel egyetemleges felelősség terheli a jegyzőkönyv tartalmi hitelességéért.

A jegyző rendszeresen tájékoztatja a polgármestert, a Képviselő-testületet és a bizottságokat, az önkormányzat munkáját érintő fontosabb jogszabályokról segítséget nyújt azok értelmezéséhez, alkalmazásához.

 

Vonatkozó jogszabályok: