Növényvédelmi eljárás (parlagfüves ingatlanok bejelentése)

Az önkormányzat Jegyzője hatósági úton szerez érvényt az élelmiszerekről és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben (továbbiakban: Éltv.) foglalt előírások betartására.

A fentiek be nem tartása esetén, annak kikényszerítésére az Éltv.  által előírtak szerint

– parlagfűvel szennyezett ingatlan esetében a közérdekű védekezés azonnali hatályú elrendelésére, az illetékes önkormányzat jegyzője intézkedik,

– gyomos elhanyagolt ingatlanok esetében a növényvédelmi feladatok elvégzésére kötelező határozatban foglaltak elmulasztása esetén szintén az illetékes önkormányzat jegyzője intézkedik a közérdekű védekezés azonnali elrendeléséről.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a gyomnövényekkel, parlagfűvel szennyezett ingatlan pontos címét, helyrajzi számát. Amennyiben a bejelentőnek tudomása van az ingatlan tulajdonosának személyéről, erről nyilatkoznia kell.

Külterületen fekvő növényvédelmi szempontból elhanyagolt ingatlanokkal kapcsolatos bejelentéseiket a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nagykállói Járási Hivatalánál 4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.tehetik meg.

Az ügyintézés határideje 30 nap, amely 30 nappal meghosszabbítható. A lakossági közérdekű bejelentés díj- és illetékmentes.

Vonatkozó jogszabályok:

  • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;
  • az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény;
  • a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet,
  • a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet;
  • évi XCIII. törvény az illetékekről.

Letölthető dokumentumok:

  • Növényvédelmi bejelentés