Dél-Nyírségi Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás működtetéséhez kapcsolódó feladatok

A Társulásban részt vevő települési önkormányzatok a Társulást egyes szociális ellátási, gyermekjóléti ellátási, egészségügyi ellátási és területfejlesztési feladatok végrehajtására, a kistérség területének összehangolt fejlesztésére (különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésére, megvalósítására); térségi közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, szervezésére, intézmények fenntartására, valamint a településfejlesztés összehangolására hozták létre

A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait Nagykállói Polgármesteri Hivatal látja el.

Az aljegyző szervezi a Társulás működésével, valamint az elnök, alelnök, és bizottság(ok) feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, valamint közreműködik az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában, így különösen végzi:

  • megszervezi a társulás üléseit, gondoskodik a jegyzőkönyvvezetésről,
  • ellátja a Társulás intézményei, költségvetési szervei vonatkozásában az alapítói, irányítói feladatok és döntések előkészítését és végrehajtását,
  • feltárja a pályázati lehetőségeket és a Társulás döntése alapján gondoskodik azok benyújtásáról,
  • végrehajtja a Társulás nyertes pályázatait,
  • ellátja az egyéb adminisztrációs feladatokat,
  • részt vesz a térségi programok megvalósítási folyamataiban,
  • kapcsolatot tart a közigazgatási szervekkel, intézményekkel.

Vonatkozó jogszabályok:

– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény