Hirdetmény
2016-01-29
Hirdetmény
2015-12-16

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 340/2007.(X.04.) KT. határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervének, valamint a 39/2007.(X.05.) rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása a mellékletként csatolt Telepítési tanulmányterv által rögzített területrészekre vonatkozóan – PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS – előzetes tájékoztatási szakasz

 

Hirdetmény
2015-06-30
Meghívó lakossági fórumra
2015-06-10

Nagykálló Város Önkormányzata lakossági fórumot tart, amelynek témája Nagykálló Integrált Településfejlesztési Stratégiájának  bemutatása, véleményezése.
A dokumentum Nagykálló Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája, amely a 2018-ban készült Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) átdolgozása. Az ITS kijelöli a középtávon (4-10 év) elérendő fejlesztési célokat, a megvalósítást szolgáló beavatkozások körét és a megvalósítás eszközeit – elsősorban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP), másodsorban a további ágazati operatív programok forrásainak felhasználásához, illetve egyéb fejlesztési források mozgósításához.

A fórum időpontja: 2015.június 15. (hétfő) 16.00 óra
A fórum helyszíne: Városháza (Házasságkötő terem)

Hirdetmény rendezési terv átfogó módosításához
2015-06-01

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testülete megindította a 340/2007. (X.04.) Kt. határozattal megállapított településszerkezeti tervének, valamint a 39/2007. (X.05.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Nagykálló Város igazgatási területére vonatkozó helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének átfogó módosítását.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 29. §-a alapján Nagykálló Város Önkormányzata megalkotta a 261/2013.(IX.27.) Kt. határozattal a Nagykálló város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat).

A Szabályzat célja, hogy a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok megalkotására irányuló eljárás során történő egyeztetéseknél biztosítani lehessen a minél szélesebb körű véleményező partnerek bevonását, az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát és a vélemények megfelelő dokumentálási rendjét.

A Szabályzat értelmében a településrendezési eszközök módosítása során kizárólag a nagykallo.hu honlapon közzétett, illetve a Nagykállói Polgármesteri Hivatalban átvehető partneri adatlapon, a hirdetményben meghatározott határidőn belül bejelentkezett Partnerek tekinthetők érintett résztvevőknek.

Az aláírt partneri adatlapon meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a jogosultságot, a Partner nevét, képviselőjét, címét/székhelyét, e-mail címét, telefonszámát.

Amennyiben a partnerségi egyeztetés keretén belül partnerként részt kíván venni a rendezési tervek módosításának egyeztetési eljárásában, úgy a Korm. rendelet 37. § (4) bekezdésében, továbbá Szabályzatban foglaltak szerint jelen hirdetmény közzétételének megjelenésétől  számított 8 napon belül, azaz

2015. június 1-től 2015.  június 8-ig

szíveskedjen partnerként bejelentkezni a mellékelt „Partneri adatlapon”.
Együttműködését előre is köszönjük.

HIRDETMÉNY
2015-06-01

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az M3 autópálya 236+400 km szelvényében, Nagykálló közigazgatási területén lévő szakaszán (236+400 km szelvényében), és az M3 autópálya nyíregyháza – 49.sz. főút közötti szakaszán üzemi forduló építését tervezzük végrehajtani. A tervezett beruházás elvégzéséhez a z érvényes rendezési terv módosítása szükséges. A módosítást egyszerűsített eljárás keretében kívánjuk lefolytatni.
Az Önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében Partnerségi egyeztetés keretében a 261/2013. ( IX.27.) KT határozat szerint lehetőséget biztosít a z eljárás során partnerként részt vevők véleményének kinyilvánítására.
A véleményezés módja: Az itt feltöltött és a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési csoportján átvehető partneri adatlap kitöltésével bejelentkezhetnek a véleményezési eljárásba és közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket. A kitöltött partneri adatlapot Nagykállói Polgármesteri Hivatal (4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.) címére vagy a jegyzo@nagykallo.hu elektronikus levélcímre szíveskedjenek megküldeni.

A vélemények beérkezési határideje: 2015. június 08.

Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet és a Településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályairól szóló 261/2013. ( IX.27.) KT. határozat alapján teszem közzé.

 

Nagykálló, 2015. június 1.
Juhász Zoltán sk.
polgármester

Hirdetmény
2015-03-31