nk-cimer-logo

MEGHÍVÓ 2019. november 25

a Képviselő-testület és hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2019.
(X.28.) Önk. rendelete alapján Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületét

2019. november 25. napján 16 óra 30 perces kezdettel

tartandó rendkívüli ülésre összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal HL emeleti tanácskozó terme (Nagykálló, Kállai
Kettős tér 1.)Napirendi javaslatok:Nyílt ülésre:

1.      ) Előterjesztés a TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00016 „Ipari területek fejlesztése

Nagykállóban” projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredménye és
saját forrás biztosítása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

2.      ) Előterjesztés Nagykálló város településrendezési eszközeinek 1-1 helyen

történő módosítása, a megvalósítandó rendezvényház és az inkubátorház
kapcsán

Előterjesztő: polgármester
1.) Egyebek

Nagykálló, 2019. november 22.

 

Horváth Tibor

polgármester