Meghívó

Száma: Kp/3-    /2019.

M E G H Í V Ó

a Képviselő-testület és hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.20.) Önk. rendelete alapján Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületét

  1. július 31. napján 09 órai kezdettel

tartandó rendkívüli ülésre összehívom.

Az ülés helye: Városháza I. emeleti tárgyalóterme (Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.)

 

Napirendi javaslatok:

 

Nyílt ülésre:

  • Előterjesztés három csoportos bölcsőde épületének kialakítására vonatkozó pályázat benyújtása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező:    Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 

  • Előterjesztés Vince Attila és Vincéné Mán Ildikó részére rendkívüli szociális támogatás megállapítása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 

  • Egyebek

 

Nagykálló, 2019. július 30.

                                                                       Tisztelettel:

                                                                                                   Juhász Zoltán

                                                                                                    polgármester