Meghívó

Száma: Kp/3-    /2019.

M E G H Í V Ó

a Képviselő-testület és hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.20.) Önk. rendelete alapján Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületét

 

  1. március 27. napján 15 óra 15 perces kezdettel

tartandó rendkívüli  ülésre összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza III. emeleti tárgyalóterme (Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.)

 

Napirendi javaslatok:

 

  1. Előterjesztés a Nagykállóban megvalósítandó gombaüzemmel kapcsolatos településrendezési eszközök 1 helyen történő módosítása kapcsán a térség kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Városstratégiai Bizottság

 

  1. Egyebek

 

 

 

Nagykálló, 2019. március 25.

 

                                                                                              Tisztelettel:

 

                                                                                                                                  Juhász Zoltán sk.

                                                                                                                                    polgármester