M E G H Í V Ó

A Képviselő-testület és hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.20.) Önk. rendelete alapján Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületét

2019. augusztus 29. napján 14 óra kezdettel

tartandó soron következő ülésre összehívom.

Az ülés helye: Városháza III. emeleti tárgyalóterme (Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.)

Napirendi javaslatok:

Nyílt ülésre:

 1. Előterjesztés fontosabb jogszabályok változásairól szóló tájékoztató tárgyában

Előterjesztő: jegyző

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

Városstratégiai Bizottság

 1. Előterjesztés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jegyzői tájékoztató tárgyában

Előterjesztő: jegyző

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

Városstratégiai Bizottság

 1. Előterjesztés a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

Városstratégiai Bizottság

 1. Előterjesztés az ÖKO PARK és TANÖSVÉNY kialakítása kapcsán a rendezési terv módosítása tárgyában (később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 1. Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

Városstratégiai Bizottság

 1. Előterjesztés közművelődési érdekeltségnövelő támogatási igény benyújtása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 1. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 1. Előterjesztés a Nagykálló, Deák Ferenc út 8. szám alatti 367/1/A/2 hrsz-ú önkormányzati lakásrész értékesítése tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Városstratégiai Bizottság

 1. Előterjesztés a Nagykálló, Táncsics úti „Kispiac” értékmeghatározásáról szóló tájékoztatás tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Városstratégiai Bizottság

 1. Egyebek

Zárt ülésre:

 1. Előterjesztés Sánkó Dezső önkormányzati bérlakásra vonatkozó kérelme tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Városstratégiai Bizottság

 1. Egyebek

Nagykálló, 2019. augusztus 23.

Tisztelettel:

Juhász Zoltán

polgármester