nk-cimer-logo

M E G H Í V Ó

A Képviselő-testület és hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2019. (X.28.) Önk. rendelete alapján Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületét

2019. december 12. napján 14 óra 30 perces kezdettel

tartandó rendkívüli ülésre összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme (Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.)

Napirendi javaslatok:

Nyílt ülésre:

  1. Előterjesztés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

  1. Egyebek

Nagykálló, 2019. december 09.

Tisztelettel:

Horváth Tibor

polgármester