M E G H Í V Ó

a Képviselő-testület és hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.20.) Önk. rendelete alapján Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületét

2019. szeptember 27. napján 11 órai kezdettel

tartandó rendkívüli ülésre összehívom.

Az ülés helye: Városháza I. emeleti tárgyalóterme (Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.)

Napirendi javaslatok:

Nyílt ülésre:

  1. Előterjesztés a Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szóló 111/2019. (V.09.) Kt. határozattal módosított 42/2018. (III.01.) Kt. határozat módosítása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

  1. Egyebek

Nagykálló, 2019. szeptember 26.

Tisztelettel:

Juhász Zoltán sk.

polgármester