M E G H Í V Ó

A Képviselő-testület és hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.20.) Önk. rendelete alapján Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületét

 1. szeptember 17. napján 15 óra kezdettel

tartandó rendkívüli ülésre összehívom.

Az ülés helye: Városháza III. emeleti tárgyalóterme (Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.)

 

Napirendi javaslatok:

 

Nyílt ülésre:

           

 • Előterjesztés a Mátészalkai SZC Budai Nagy Antal Szakgimnázium garázs építésére vonatkozó kérelme tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező:    Városstratégiai Bizottság

 

 • Előterjesztés a Mátészalkai SZC Budai Nagy Antal Szakgimnázium emléktábla elhelyezésére és avatására vonatkozó kérelme tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező:    Városstratégiai Bizottság

 

 • Előterjesztés a Mátészalkai SZC Budai Nagy Antal Szakgimnázium rendezvény megtartása iránti kérelme tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező:    Városstratégiai Bizottság

 

 • Előterjesztés a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda pedagógusainak béremelése tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező:    Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 

 • Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan

Előterjesztő: polgármester

Véleményező:    Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

           

 • Előterjesztés a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez történő csatlakozási szándék jóváhagyása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező:    Városstratégiai Bizottság

 

 • Előterjesztés települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó igény benyújtása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező:    Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 

 • Előterjesztés a Nyírségvíz Zrt. megkeresése a víziközmű-fejlesztéssel kapcsolatos tervezési költségek tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező:    Városstratégiai Bizottság

 

 • Előterjesztés a Nagykálló külterület 0361/10, 0361/11, 0361/12 és 0361/13 hrsz-ú ingatlanok ügye tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező:    Városstratégiai Bizottság

 

 • Előterjesztés Szilágyi János elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat megadására vonatkozó kérelme tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező:    Városstratégiai Bizottság

 

 • Előterjesztés a Nagykállóban megvalósítandó gombaüzemmel kapcsolatos terület összevonásokhoz, fekvésváltáshoz hozzájárulás kérése tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező:    Városstratégiai Bizottság

 

 • Előterjesztés Horváth Jenő Béláné Táncsics úti „Kispiac” területén lévő ital üzlet bérbeadása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező:    Városstratégiai Bizottság

 

 • Egyebek

 

Zárt ülésre:

 • Előterjesztés Bakti István és neje lakástámogatási ügye tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező:    Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 

 • Egyebek

 

Nagykálló, 2019. szeptember 16.

                                                                       Tisztelettel:

                                                                                                   Juhász Zoltán

                                                                                                    polgármester