nk-cimer-logo

M E G H Í V Ó

a Képviselő-testület és hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2019. (X.28.) Önk. rendelete alapján Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületét

  1. február 27. napján 11 órai kezdettel

tartandó rendes ülésre összehívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme (Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.)
Napirendi javaslatok:
Nyílt ülésre:
1. Tájékoztató az önkormányzatot érintő fontosabb jogszabályi változásokról
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

2. Előterjesztés a polgármester két ülés közötti fontosabb tárgyalásairól
Előterjesztő: polgármester

3. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról szóló jegyző tájékoztató tárgyában
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

4. Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata 2021-2022-2023. évekre vonatkozó saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek megállapítása tárgyában
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

5. Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotása tárgyában
Előterjesztő: polgármester
Véleményező:  Minden bizottság

6. Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet módosítása tárgyában
Előterjesztő: polgármester
Véleményező:  Minden bizottság

7. Előterjesztés a Ratkó József Városi Könyvtár 2019. évi beszámolójának és 2020. évi munkatervének elfogadása tárgyában
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Oktatási és Kulturális Bizottság

8. Előterjesztés a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2019. (X.28.) Önk. rendelet módosítása tárgyában
Előterjesztő: polgármester
Véleményező:  Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

9. Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában
Előterjesztő: polgármester
Véleményező:  Minden bizottság

10. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 11/2014. (IV.30.) Önk. rendelet módosítása tárgyában
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

11. Előterjesztés a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotása tárgyában
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Minden Bizottság

12. Előterjesztés az Urbs Novum Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadása tárgyában
Előterjesztő: polgármester
Véleményező:  Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

13. Előterjesztés a Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadása tárgyában
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

14. Előterjesztés a Nagykálló Város 2020. évi kulturális program-tervezetének és a hozzá kapcsolódó költségeknek az elfogadása tárgyában
Előterjesztő: polgármester
Véleményező:  Pénzügyi és Közjóléti Bizottság
Oktatási és Kulturális Bizottság

15. Előterjesztés a Kállai Kettős Gazda Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadása tárgyában
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

16. Előterjesztés a Teszovál Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadása tárgyában
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

17. Előterjesztés a Nagykállói Hulladékgazdálkodási Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadása tárgyában
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

18. Előterjesztés az Éves Közbeszerzési Terv elfogadása tárgyában
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

19. Előterjesztés a Nagykállói Református Egyházközség szándéknyilatkozata az Idősek Szociális Intézetének átvétele tárgyában
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

20. Előterjesztés a Nagykállói Református Egyházközség csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos kérelme tárgyában
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Városstratégiai Bizottság

21. Előterjesztés a Római Katolikus Egyházközség szándéknyilatkozata a bölcsőde és az óvoda egyházi fenntartásba történő átvétele tárgyában
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság
Oktatási és Kulturális Bizottság

22. Előterjesztés óvodai körzethatárok felülvizsgálata tárgyában
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Oktatási és Kulturális Bizottság

23. Előterjesztés a Nagykállói Polgármesteri Hivatal éves céljai tárgyában
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Minden Bizottság

24. Előterjesztés villamos energia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozás tárgyában
Előterjesztő: polgármester
Véleményező:  Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

25. Előterjesztés a Képviselő-testület Városstratégiai Bizottsága nem önkormányzati képviselő tagjának megválasztása tárgyában
Előterjesztő: polgármester

26. Előterjesztés a Sz-Sz-B. Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház használatában lévő tárgyi eszközök térítésmentes átvétele tárgyában
Előterjesztő: polgármester
Véleményező:  Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

27. Előterjesztés a Kovács György helyi népszavazásra felszólító beadványa tárgyában
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

28. Előterjesztés a 2363/3 hrsz-ú  önkormányzati ingatlan megvásárlása tárgyában
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Városstratégiai Bizottság

29. Előterjesztés a Nagykálló külterület 0359/10, 0359/12-15, valamint a 0244 hrsz-ú ingatlanok ügye tárgyában
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Városstratégiai Bizottság

30. Előterjesztés közterületi fakivágatás iránti kérelem tárgyában
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Városstratégiai Bizottság

31. Előterjesztés a 2863/8 hrsz-ú önkormányzati ingatlan megvásárlása iránti kérelem tárgyában
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Városstratégiai Bizottság

32. Előterjesztés a 1562 hrsz-ú önkormányzati ingatlan megvásárlása iránti kérelem tárgyában
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Városstratégiai Bizottság

33. Előterjesztés a Nagykálló, Temető út 43. szám alatti önkormányzati ingatlannal kapcsolatos kérelem tárgyában
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Városstratégiai Bizottság

34. Előterjesztés a Nagykálló, Táncsics M. út 13. szám alatti lakosok bejelentésével kapcsolatos tájékoztató tárgyában
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Városstratégiai Bizottság

35. Előterjesztés a Nagykálló, Korányi F. út 98. szám alatti 0636/8 hrsz-ú önkormányzati ingatlan, illetve a 0636/16 hrsz-ú ingatlanból rész megvásárlásával kapcsolatos kérelem tárgyában
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Városstratégiai Bizottság

36. Előterjesztés a Nagykálló, Táncsics M. úton, mint közterületen való parkolással, illetve Nagykálló belterületén magán ingatlanok kertjében akácfák telepítésével kapcsolatos tájékoztató tárgyában
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Városstratégiai Bizottság

37. Előterjesztés közúti jelzőtábla eltávolításával kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Városstratégiai Bizottság

38. Előterjesztés a „Zöld Nagykálló Projekt” keretében megvalósuló rendezvényház kialakítása tárgyában
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Városstratégiai Bizottság, Oktatási és Kulturális Bizottság
Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

39. Egyebek

Zárt ülésre:

1. Előterjesztés az „Urbs Novum” Nagykállói Városfejlesztési Kft. ügyvezetői álláshelyére beérkező pályázatok elbírálása tárgyában
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Városstratégiai Bizottság

2. Előterjesztés a Nagykálló, Deák Ferenc út 8. szám alatti önkormányzati bérlakás pályáztatás útján történő értékesítése tárgyában
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

3. Egyebek

Nagykálló, 2020. február 20.
Tisztelettel:
Horváth Tibor
polgármester