Helyi foglalkoztatási együttműködések Dél-Nyírségi foglalkoztatási paktum létrehozása

nezouszt2020_a2_nagykallo

Nagykálló Város Önkormányzata konzorciumi partnereivel támogatást nyert „Helyi foglalkoztatási együttműködések Dél-Nyírségi foglalkoztatási paktum létrehozása” címmel. A TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00007 számú, 130.973.420 Ft támogatási összegű projekt célja a foglalkoztatási helyzet javítása, a meglévő munkahelyek megőrzése és új munkahelyek létrehozásának támogatása, a térségi gazdasági adottságokra és speciális igényekre alapozva. A paktum megvalósítása során egyik fő szempont az elvándorlás csökkentése, illetve megakadályozása, a munkaerő helyben tartása, továbbá új foglalkoztatási lehetőségek teremtése a szakképzett munkaerő biztosítására annak érdekében, hogy a Nagykállói járásban és Újfehértón minél többen és minél magasabb minőségben legyenek foglalkoztathatóak.

A kialakított együttműködés révén összehangolhatók a munkaerő-piaci igények és a képző intézmények képzési kínálata, ami hozzájárul a helyi vállalkozások fejlődéséhez, a munkaerő helyben tartásához.

A konzorcium alapvető célja a térségben az emberi erőforrások fejlesztése, a foglalkoztatás ösztönzése és a társadalmi együttműködés támogatása.

 

A projekt keretében helyi szinten létrejövő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek valósulnak meg a Nagykállói járás teljes területén és Újfehértón. A tervezett tevékenységek megvalósulását minden település vonatkozásában meg kívánják valósítani, tekintettel arra, hogy Nagykálló gazdasági és foglalkoztatási szempontból is aktív kapcsolatot ápol a vonzáskörzetébe tartozó településekkel.

A Dél-Nyírségi foglalkoztatási paktumot az alábbi települések alkotják: Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, Nagykálló, Szakoly, Újfehértó.

 

Konzorciumi partnerek és azok elnyert támogatási összege:

Nagykálló Város Önkormányzata – 9.894.800 Ft

Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás – 13.668.300 Ft

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal – 107.410.320 Ft

 

A program tervezett fizikai befejezése 2019. 12. 31.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

 


2017. 01. 23.  Sajtóközlemény

Elkezdődött a FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM LÉTREHOZÁSA

Nagykálló Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei, a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 130 973 420 forint, 100%-os vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert a „Helyi foglalkoztatási együttműködések Dél-Nyírségi foglalkoztatási paktum létrehozása” című TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00007 azonosítószámú projekt megvalósítására.

A projekt célja a foglalkoztatási helyzet javítása, a meglévő munkahelyek megőrzése és új munkahelyek létrehozásának támogatása, a térségi gazdasági adottságokra és speciális igényekre alapozva. A paktum megvalósítása során egyik fő szempont az elvándorlás csökkentése, illetve megakadályozása, a munkaerő helyben tartása, továbbá új foglalkoztatási lehetőségek teremtése a szakképzett munkaerő biztosítására annak érdekében, hogy a Nagykállói járásban és Újfehértón minél többen és minél magasabb minőségben legyenek foglalkoztathatóak.

A kialakított együttműködés révén összehangolhatók a munkaerő-piaci igények és a képző intézmények képzési kínálata, ami hozzájárul a helyi vállalkozások fejlődéséhez, a munkaerő helyben tartásához.

A konzorcium alapvető célja a térségben az emberi erőforrások fejlesztése, a foglalkoztatás ösztönzése és a társadalmi együttműködés támogatása.

A Dél-Nyírségi foglalkoztatási paktumot az alábbi települések alkotják: Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, Nagykálló, Szakoly, Újfehértó.

A projekt keretében helyi szinten létrejövő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek valósulnak meg a Nagykállói járás teljes területén és Újfehértón. A tervezett tevékenységek megvalósulását minden település vonatkozásában meg kívánják valósítani, tekintettel arra, hogy Nagykálló gazdasági és foglalkoztatási szempontból is aktív kapcsolatot ápol a vonzáskörzetébe tartozó településekkel.

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY LETÖLTÉSE


2017. 08. 02.

Együttműködési megállapodást kötöttek a paktumszervezet képviselői

Foglalkoztatási és képzési programok megvalósítása, a helyi munkaerő minőségének és foglalkoztatásának javítása, a gazdaság fellendítése, a lakosság életszínvonalának növelése. Többek között ezekkel a célokkal jött létre a Dél-Nyírségi foglalkoztatási paktum. Az együttműködési megállapodás aláírására a közelmúltban Nagykállóban került sor.

A Dél-Nyírségi foglalkoztatási paktumot Nagykálló Város Önkormányzata, a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal konzorcium keretében kívánja megvalósítani. A konzorcium célja: a térségben az emberi erőforrások fejlesztése, a foglalkoztatás ösztönzése és a társadalmi együttműködés támogatása.

– A Nagykállói és Nyíregyházi Járásban a paktum, vagyis a helyi foglalkoztatási együttműködés létrehozása a foglalkoztatási és képzési programok megvalósítására, a helyi munkaerő foglalkoztatásának javítására, a gazdaság fellendítésére, valamint a lakosság életszínvonalának növelésére irányul – tájékoztatott Juhász Zoltán, Nagykálló Város polgármestere. – A projekt további feladata: olyan komplex programok megvalósítása, amely növeli a térség versenyképességét.

A program céljainak elérése érdekében a megyei Kormányhivatal képzési programokat indít az álláskereső, hátrányos helyzetű személyek részére, hogy megfelelő munkát találjanak ott, ahol élnek és dolgozni szeretnének.

A program megvalósítása során bevonják a köz- és a versenyszférát, így többek között a megyei önkormányzatot, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát és a vállalkozások érdekképviseleteit. A Dél-Nyírségi foglalkoztatási paktum tizennyolc tagot számlál.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból, vissza nem térítendő támogatás formájában kerül finanszírozásra.

 

 


2018. 12. 10.

Évet értékeltek a paktumszervezet tagjai

Nagykálló Város Önkormányzata, a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal konzorcium keretében
megvalósította a helyi foglalkoztatási paktumra irányuló projektjét. A konzorcium célul tűzte ki a térségben az emberi erőforrások fejlesztését, a foglalkoztatás ösztönzését és a társadalmi
együttműködések támogatását. A projekt célja, a pályázati felhívással összhangban, a Nagykállói és Nyíregyházi Járásban helyi foglalkoztatási együttműködés, paktum létrehozása,
illetve foglalkoztatási és képzési programok megvalósítása, a helyi munkaerő foglalkoztathatóságának javítása, a gazdaság fellendítése, a foglalkoztatási szint, illetve a
lakosság életszínvonalának növelése a járás fejlődési potenciáljának erősítése érdekében. Az évértékelő rendezvényen részt vettek a paktumszervezeti tagok, kirendeltség vezetők és dr.
Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője. Az eseményen elhangzott, hogy az együttműködésnek és a közös munkának köszönhetően, 23 kistérségi vállalkozást támogatott
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, melynek köszönhetően 55 főnek biztosítottak támogatott munkalehetőséget.


2020.06.10.

Sajtóközlemény

BEFEJEZŐDÖTT A DÉL-NYÍRSÉGI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEKET CÉLZÓ PROJEKTJE

Nagykálló Város Önkormányzata által vezetett konzorcium „Dél-Nyírségi foglalkoztatási paktum létrehozása” című, TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00007 kódszámú pályázata 130,97 millió Forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert el egy széleskörű foglalkoztatási partnerség, valamint képzési és foglalkoztatási programok megvalósítása céljából. A projekt az Európai Unió támogatásával valósult meg.

Nagykálló Város Önkormányzata, a Dél-Nyírségi Kistérségi Önkormányzati Társulás és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal által alkotott konzorcium célja egy jól működő, széleskörű foglalkoztatási partnerség megvalósítása volt. A projekt beavatkozási területe a Dél-Nyírségi Kistérség településeinek a közigazgatási területére terjedt ki és hozzájárult a népességmegtartó erő, az életminőség javításához, a helyi gazdaság erősödéséhez, a foglalkoztatottság bővüléséhez. A projekt közvetlen célcsoportját az álláskereső hátrányos helyzetűek és az inaktívak, ill. a potenciális munkaadók és a paktum leendő tagjai alkották. A program célja a paktum szerinti keresletnek megfelelő munkaerő biztosítása, a Dél-Nyírségi kistérségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének támogatása volt.

A projekt keretében a helyi munkaerő-igényekből kiindulva képzési-foglalkoztatási programokat valósultak meg hozzájárulva a munkaerőpiac bővítéséhez, a hátrányos helyzetű és inaktív, álláskereső személyek képzéséhez és elhelyezkedéséhez, a szereplők együttműködésének erősítéséhez.

A projekt eredményeként vállalt indikátorok:

80 fő munkaerő-piaci programokba vonása, 25 fő álláshoz jut, valamint 8 fő állással fog rendelkezni 6 hónappal a támogatás után.

2020. június 10. napjáig összesen 99 fő álláskeresőt vont be a projektben. A program keretében álláshoz jutók száma: 68 fő. Az álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma: 26 fő.

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY LETÖLTÉSE