10

Kállai Lakodalmas – népi jelenet

Népszokásaink közül a legfontosabbak ősi idők óta az emberi lét sorsfordító eseményeihez kapcsolódnak, melyek egyike a házasság. A néphagyományok szerint a házasság, avagy a menyegző nagy „társasjáték”. Különböző népek másként ünneplik, és országunkon belül is kialakultak helyi esküvői szokások. Szabolcs megye szívében, Nagykállóban az 1300-as évek óta, akik tehették, megadták a módját a menyegzőnek.

Egykori egyházi jegyzőkönyvek arról vallanak, hogy az 1700-1800- as években rendszerint vasárnap tartották az esküvőket. Ezt váltotta a szerda. Sokszor kísérte fáklyás menet az esküvőket közvilágítás híján. Minél módosabb volt a vőlegény, annál több fáklya kísérte a násznépet. Ennek nyelvi emléke a „fényes esküvő” kifejezésünk.

A régi kállai lakodalmak megszokott forgatókönyv szerint zajlottak. Minden mozzanathoz tartozott egy hozzáillő népdal, melyet a násznép énekelt, legtöbbször népi zenekar kíséretében. Szegény családoknál citerás szolgáltatta a zenét. Az 1911-es év fordulópontot jelentett népszokásainkban, hiszen ez volt a villanyvilágítás kezdete. Ahogyan haladunk előre az időben a zenekart felváltja a gramofon majd a magnetofonok muzsikája. Így merült majdnem feledésbe ez a régi népszokás, de egykori vőfélyek segítségével megszületett a gondolat, a régi kállai lakodalmak újrajátszására.

A népi jelenet az 1800-as évekből származik, az 1950-es években Nagy Károly tanító elevenítette fel,  majd az 1960-as években Szabó Sándor készítette fel a szereplőket. Állandó szereplők: a vőfély, örömszülők, násznagyok és természetesen a menyasszony és a vőlegény. A sor kiegészült még a gyermekekkel, nyoszolyókkal, nagyszülőkkel, szakácsnővel és néhány maskarással is. Zenekari kíséret mellett, komédiába illő párbeszédekkel színesítették a 60 perces előadást.

A XX. szászad második felére a vidéki színjátszás is elhalt. 2004. szeptember végén lejegyezték az egykori szöveget Vágó László vőfély segítségével. Nagykálló Városában a mai napig tevékenykedik a Kállai Lakodalmas Egyesület, fő céljuk megőrizni és továbbadni a kállai lakodalmast, mint népi jelenetet.

Képek