A társadalmi együttműködést szolgáló komplex program folytatása Nagykállóban

infoblokk

Kedvezményezett neve: Nagykálló Város Önkormányzata
Projekt azonosítószáma: TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00006
A projekt címe: A társadalmi együttműködést szolgáló komplex program folytatása Nagykállóban
Szerződött támogatás összege: 100 557 912 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.03.31.


 

A projekt célja Nagykálló leszakadó, szegregált városi területein élő lakosság közösségi és egyéni fejlesztése a társadalmi integrációjuk érdekében, valamint a korábban megvalósított, szociális városrehabilitációs program folytatása, így Nagykálló leszakadó városrészein olyan társadalmi mobilizációs folyamatok elindítása, melynek következtében rendszerszerűen, mind közösségi, mind egyéni szinten kialakulnak azok a feltételek, melyek lehetővé teszik a mélyszegénységben élő (többségében roma származású) emberek felzárkózását a többségi társadalomhoz, illetve megalapozzák diszkriminációmentes társadalmi befogadásukat. Ennek megfelelően tehát a rehabilitációs projekt megvalósításával célunk, hogy a szegregátumok integrálódjanak a települési szövetbe. Ennek érdekében olyan akcióterület került kijelölésre, mely a város három olyan szegregátumát foglalja magában, ahol a város korábban már sikeres szociális város-rehabilitációt hajtott végre.

A projekt jövőképe:

Nagykálló leszakadó városrészein olyan társadalmi mobilizációs folyamatok elindítása, melynek következtében rendszerszerűen, mind közösségi, mind egyéni szinten kialakulnak azok a feltételek, melyek lehetővé teszik a mélyszegénységben élő (többségében roma származású) emberek és egyéb hátrányos helyzetű célcsoportok felzárkózását a többségi társadalomhoz, illetve megalapozzák diszkrimináció mentes társadalmi befogadásukat.

Konkrét célok

 1. szegregált környezetben, mélyszegénységben élő egyének, illetve családok egyéni fejlesztése, képessé tevése a társadalmi felzárkózásra;
 2. közösségfejlesztés az akcióterületen a közösségi tervezés eszközével annak érdekében, hogy keretet adjon az integrációs folyamatoknak, illetve erősítse a város lakosságmegtartó képességét;
 3. antidiszkriminációs program megvalósítása a társadalmi befogadás feltételeinek megteremtése, illetve a városi lakosság kohéziójának erősítése érdekében;
 4. az alacsony küszöbű szociális ellátások személyi feltételeinek, és a folyamatos mentorálás, valamint jelenléten alapuló szociális munka biztosítása a célcsoport felzárkózásának elősegítése érdekében a korábbi programok folytatásaként;
 5. a helyi támogató csoport, valamint további civil és egyházi partnerek bevonásával a társadalmi felzárkózási folyamat elfogadottságának biztosítása, a program iránt elkötelezett és motivált tagokból álló HTCS felállítása;

 

 1. a fizikai infrastruktúra (közösségi, lakhatási, alapinfrastruktúra) és a szegregátumokban az utcaképek minőségi javítása az akcióterület további leszakadásának, a szegregált terület bővülésének megakadályozása, a szegregátum városi szövetbe történő integrációja érdekében;

A célok megvalósítása érdekében a fentiek alapján olyan konkrét tevékenységek megvalósítását tervezzük, melyek megvalósításával javíthatóak a város szegregált lakóterületeit magába foglaló akcióterület lakosságának felzárkóztatási esélyei, illetve megalapozza a városi infrastruktúra megújítását is.

Projektünkben integrált módon mind szoft típusú, mind a TOP-4.3.1-16 kódjelű projekt keretében infrastrukturális beavatkozásokat tervezünk. Jelen projekt keretében tervezett szoft beavatkozások egyrészt az egyéni felzárkózás elősegítését, a képessé tevést célozzák, másrészt a helyi közösséget, mint társadalmi keretet kívánjuk megerősíteni a sikeres integráció érdekében, harmadrészt pedig meg kívánjuk alapozni az infrastrukturális projekt, főként a lakhatási integrációs projektelem megvalósítását.

A projekt konzorciumban valósul meg a NYIFE Nyírségi Ifjúsági Egyesülettel, a Nagykállói Városvédő Egyesülettel és a Nyírségi Nyugodt Élet Alapítvánnyal együttműködésben.

Projekt előkészítő tanulmány_20200611+mellékletek


2021.02.24.

Folytatódik a társadalmi felzárkóztatás

Nagykálló Város Önkormányzata sikeresen pályázott és támogatást nyert „A társadalmi együttműködést szolgáló komplex program folytatása Nagykállóban” című TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00006 számú pályázat megvalósítására.

A projekt célja Nagykálló leszakadó, szegregált városi területein élő lakosság közösségi és egyéni fejlesztése a társadalmi integrációjuk érdekében, valamint a korábban megvalósított, szociális városrehabilitációs program folytatása. Nagykálló leszakadó városrészein így olyan társadalmi folyamatok indulhatnak, melynek köszönhetően – mind közösségi, mind egyéni szinten – a feltételek lehetővé teszik a mélyszegénységben élő emberek felzárkózását a többségi társadalomhoz, illetve megalapozzák diszkriminációmentes társadalmi befogadásukat. A projekt közvetlenül a jelenleg is futó „A társadalmi együttműködést szolgáló komplex program megvalósítása Nagykállóban” című programmal érintett településrészen valósul meg, ami Nagykálló három szegregált területét (Akácos út és környéke, a Temető, illetve a Porosladányi utakat) foglalja magába. Mivel ez a jelenleg futó programunk folytatása, ezért a megvalósítása 2021. szeptemberében kezdődik majd és 19 hónapos időtartammal tervezzük. A projekt konzorciumi együttműködésben valósul meg és – többek között – az alábbi tevékenységeket tartalmazza:

 • a szociális munka folytatása az akcióterületen
 • közösségfejlesztéshez kapcsolódó programok szervezése az Akácos úti Közösségi Házban és a Temető úton található közösségi téren
 • eszközbeszerzés a szakmai megvalósítók részére
 • roma kultúrához és hagyományokhoz kapcsolódó programok megvalósítása
 • képzés, felzárkóztató programok
 • tanácsadások megvalósítása a célcsoport részére (pl.: jogi, vagy egyéb szakértelmet igénylő)
 • támogató csoport működtetése
 • közösségi programok (pl.: családi napok, szomszédsági főzések) megvalósítása az akcióterületen

A projekt megvalósítására elnyert támogatás: 100 557 912 forint.