A Nagykállói Általános Iskola épületeinek energetikai korszerűsítése

infoblokk_kedv_final_felso

Kedvezményezett neve: Nagykálló Város Önkormányzata
Projekt azonosítószáma: TOP-3.2.1- 15-SB1- 2016-00117
A projekt címe: A Nagykállói Általános Iskola épületeinek energetikai korszerűsítése
Szerződött támogatás összege: 420 575 701 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.10.31.


A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA

Nagykálló Város Önkormányzatának vezetése már régóta szerette volna a Nagykállói Általános
Iskola – alsó és felső tagozat – épületeinek energetikai felújítását végrehajtani, mivel az épület
energetikai szempontból korszerűtlen és pazarló. A téli időszakban a havi rezsi költség igen magas,
amely nagy terhet ró az önkormányzat költségvetésére.
Nagykálló Város Önkormányzata ezért célul tűzte ki az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra
való áttérés megvalósítását, a megújuló energiaforrásokat hasznosító technológiák széleskörű
alkalmazását, valamint a településképet meghatározó középületek energia-megtakarítást
eredményező felújítását és korszerűsítését.
A projekt keretében az alábbi önállóan támogatható tevékenységek kerülnek elvégzésre:

  1. Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló
    szerkezeteik korszerűsítése által, (hőszigetelés és külső nyílászáró csere)
  2. Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját
    villamosenergia igény kielégítése céljából (Napelemes rendszer telepítése).
  3. Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje és vagy a
    kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése
  4. Az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül-és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése.

A projekt megvalósítására nagyon nagy szükség van, mivel az általános iskola alsó és felső
tagozatának épülete rossz energetikai jellemzőkkel rendelkezik.
Közvetlenül az épületnél tudják csökkenteni a gázfelhasználást, illetve az ÜHG káros anyag
kibocsájtást. Így hosszú távon az üzemeltetési és rezsi költségek egy része csökkenhet, a
megtakarítás más fejlesztésekre fordítható.
A csökkenő fosszilis energia felhasználásával csökken a káros anyag kibocsátás, mely minden
ember és élőlény számára hozzájárulhat az egészségesebb életmódhoz. Ezzel csökken
Magyarország energiafüggősége és hozzájárul a megújuló energiaforrás részarányának a
növeléséhez, a zöldgazdaság fejlesztéséhez.

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Elkezdődött a Nagykállói Általános Iskola felújítása, kívül-belül megújul az épület

2019-04-03

Nagykálló Város Önkormányzata 394 743 733 forint, 100 %-os, vissza nem térítendő támogatást nyert „A Nagykállói Általános Iskola épületeinek energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1- 15-SB1- 2016-00117 azonosítószámú pályázat megvalósítására. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

SAJTÓKÖZLEMÉNY LETÖLTÉSE

 

Jól halad az általános iskola felújítása

2019. 05.19.

Jó ütemben halad a Nagykállói Általános Iskola épületegyüttesének felújítása. A kivitelezést végző
szakemberek az elmúlt hetekben az intézmény felső tagozatos épületén már több, látványos
rekonstrukciós munkát is elvégeztek.
Az arra járók láthatják, hogy a Szabadság tér felőli épületrészen megtörtént a nyílászárók cseréje,
továbbá a külső homlokzat hőszigetelése és színezése. Az épületen belül – ezzel párhuzamosan –
elvégezték a fűtéskorszerűsítést: a vezetékek és a fűtőtestek cseréjét, illetve a hosszúra nyúlt fűtési
szezon után a kazáncsere is megtörténik. Kialakításra került egy akadálymentes mosdó (WC) is, ami
eddig nem volt az épületrészben, illetve a későbbiekben a mozgáskorlátozottak részére egy parkolót
is megépítenek. Ezekben a napokban tovább folytatódik a födém szigetelése, az álmennyezett
építése, a világítás korszerűsítése, ami azt jelenti, hogy energiatakarékos Led lámpatesteket szerelnek
fel mindkét épületben.
-Az intézmény másik, alsó tagozatos épületrészében és a Városi Sportcsarnokban is elkezdődött a
felújítás. A kivitelezési munkák jelenleg is folynak, de néhány hét múlva, a nyári szünet ideje alatt
még nagyobb ütemben, hatékonyabban tudnak majd dolgozni a szakemberek, annak érdekében,
hogy őszre elkészüljön a teljes felújítás. Ennek köszönhetően egy korszerű, külső megjelenésében is
egységes és látványos, energiatakarékos oktatási intézménye lesz Nagykállónak – mondta Juhász
Zoltán polgármester, majd hozzátette: nagyon nagy szükség van a projekt megvalósítására, mivel az
általános iskola alsó és felső tagozatának épülete korábban energetikai szempontból korszerűtlen és
pazarló volt.
Nagykálló Város Önkormányzata 394 743 733 forint, 100 %-ban vissza nem térítendő támogatást
nyert „A Nagykállói Általános Iskola épületeinek energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1- 15-SB1-
2016-00117 azonosítószámú pályázat megvalósítására. A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

Hamarosan elkészül

2019. 08. 25.

Végéhez közeledik a Nagykállói Általános Iskola épületeinek felújítása.

Nagykálló Város Önkormányzata közel 400 millió forint Európai Uniós támogatást nyert az általános iskola alsó és felső tagozatos épületeinek rekonstrukciójára. Az oktatási intézmény alsó, illetve felső tagozatos épületében megtörtént a tantermekben és a folyosókon a vezetékek, a fűtőtestek és a kazánok, továbbá az elavult nyílászárók cseréje, emellett felkerültek a napelemes panelek a tetőre. A szakemberek elvégezték az elektromos hálózat korszerűsítését, aminek részeként energiatakarékos Led lámpatesteket helyeztek el az intézmény tantermeiben és a folyosókon, illetve a sportcsarnokban.

A felső tagozatos épületben akadálymentes mosdót (WC-t), az udvaron parkolót alakítottak ki és befejezték a Városi Sportcsarnok belső szigetelési munkálatait is, illetve ezekben a napokban az alsó tagozatos épület hőszigetelését, vakolását, színezését. A projektzáróig hátra van még az esővíz-elvezető csatornák felszerelése, külső lámpatestek kihelyezése.

 

Megújult, szép és energiatakarékos lett az iskola

2019. 10. 10.

Október elején tartották a felújított Nagykállói Általános Iskola átadóünnepségét.

A rekonstrukciós munkák még tavasszal kezdődtek az intézmény alsó és felső tagozatos épületeiben, valamint a testnevelés óráknak is helyet biztosító Városi Sportcsarnokban. Ennek során megtörtént a nyílászárók cseréje, a külső homlokzat szigetelése, a fűtési- és használati melegvízellátó rendszer korszerűsítése, valamint háztartási méretű kiserőmű, napelemes rendszer kiépítésére került sor. Nagykálló Város Önkormányzata 394 743 733 forint, vissza nem térítendő támogatást nyert „A Nagykállói Általános Iskola épületeinek energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1- 15- SB1- 2016-00117 azonosítószámú pályázat megvalósítására. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. Az átadóünnepségen elsőként Juhász Zoltán, Nagykálló polgármestere köszöntötte a vendégeket: diákokat, pedagógusokat, hozzátartozókat, majd örömét fejezte ki, hogy egy megszépült és megújult épületet adhatnak át az itt tanuló több mint ötszáz gyermeknek és az őket oktató tanároknak, amely nemcsak látványos, hanem energetikai szempontból is korszerű. Az eseményen részt vett és beszédet mondott Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke, Román István kormánymegbízott és dr. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője, aki többek között szólt arról, hogy a nagykállói iskola felújítása a térségben a legnagyobb ilyen jellegű fejlesztési beruházásként valósult meg.

– Az Önök települése iskolavárosként van nyilván tartva a kistérségben, ezért jelenleg azon dolgozunk, hogy a Nagykállói Járásban egy tanuszoda létesüljön, mégpedig a Nap Strandon – jelentette be dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő az átadón. A rendezvényt a Nagykállói Általános Iskola énekkarának műsora – Szerencsiné Major Ágnes tanárnő vezényletével -, az iskolás gyerekek bemutatója, tánca és citera előadása tette ünnepivé. Az átadás után, az újonnan megválasztott polgármester és képviselőtestület feladata a műszaki átadás lebonyolítása, a még el nem végzett munkák nyomon követése és a projekt lezárása.

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Megújult a Nagykállói Általános Iskola

2020.07.21

Nagykálló Város Önkormányzata 394 743 733 forint, 100 %-os, vissza nem térítendő támogatást nyert „A Nagykállói Általános Iskola épületeinek energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00117 azonosítószámú pályázat megvalósítására. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

SAJTÓKÖZLEMÉNY LETÖLTÉSE

szechenyi-2020-2-rfa

 

 

 

 

 

 

 

 

Többlettámogatást nyertek

A Nagykállói Általános Iskola épületeinek energetikai korszerűsítése 2020 nyarán fejeződött be. A TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00117 azonosítószámú projekt megvalósítására Nagykálló Város Önkormányzata az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 394 743 733 forint vissza nem térítendő támogatást nyert.

A megnövekedett költségek, valamint a kivitelezés során felmerült, előre nem látható kiadások finanszírozására Nagykálló Város Önkormányzata többlettámogatási igényt nyújtott be, amit a hatóság elfogadott, így a projekt megvalósítása további támogatásban részesült. A forráskiegészítés pozitív elbírálásának köszönhetően a teljes projekt vissza nem térítendő támogatásának összege 420 575 701 forintra növekedett.