A lakhatási integráció feltételeinek megalapozása Nagykállóban

infoblokk_kedv_final_felsoKedvezményezett neve: Nagykálló Város Önkormányzata
Projekt azonosítószáma: TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00004
A projekt címe: A lakhatási integráció feltételeinek megalapozása Nagykállóban
Szerződött támogatás összege: 245 141 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.


 

A projekt célja a lakhatási integráció feltételeinek megalapozása Ennek érdekében a korábban benyújtott TOP-5.2.1 pályázathoz hasonlóan az alábbi 4 területre fókuszál: Lakhatás-foglalkoztatás-családok-integráció. A projekt az alábbi támogatható tevékenységeket tartalmazza:

Felhívás 3.1.1 pontjában felsorolt lakófunkciót erősítő tevékenységek: 1 db 2 lakásos szociális bérlakás építése önkormányzati ingatlanon a beavatkozási területen (Petőfi út) és a hozzá kapcsolódó eszközbeszerzés. Egy önkormányzati ingatlan átalakítása, felújítása és ezáltal 2 db szociális bérlakás kialakítása a beavatkozási területen (Korányi út).

Felhívás 3.1.2 pont A), B) pontjában felsorolt tevékenységek: Akácos úti közösségi ház bővítése közösségi térrel, mosodával, tankonyhával és tároló helyiséggel, fűtéskorszerűsítés és kapcsolódó eszközbeszerzés. Térfigyelő kamerák kihelyezése az akcióterületen.

Felhívás 3.1.2 pont A), C) pontjában felsorolt tevékenységek: Foglalkoztató üzem (betonelem gyártó) kialakítása (Porosladányi út) és a hozzá kapcsolódó eszközbeszerzés.

Felhívás 3.1.2 pont D) pontjában felsorolt tevékenységek: A kialakításra kerülő szociális bérlakások környezetrendezése és kerítésük felújítása. Akácos úti közösségi ház környezetében játszótér és kondizóna kialakítása (1837 hrsz). Akácos úti közösségi ház környezetében sportpálya kialakítása (1838 hrsz). Önkormányzati út (Bercsényi út) felújítása az akcióterületen. Rekreációs terület és sportpálya kialakítása a Temető úton.

A projekt konzorciumban valósul meg a Kállai Kettős Gazda Nonprofit Kft. együttműködésével.

PET_Nagykallo_TOP-4-3-1-16 mellékletek


Újabb szociális városrehabilitációt célzó projekt megvalósítása indulhat

Nagykálló Város Önkormányzata sikeresen pályázott és támogatást nyert „A lakhatási integráció feltételeinek megalapozása Nagykállóban” című TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00004 számú pályázat megvalósításához.

A megyében e konstrukció keretében négy település (Máriapócs, Nagyhalász, Nagykálló és Vásárosnamény) kezdheti projektjének megvalósítását az idén. A projekt célja Nagykálló leszakadó, szegregált városi területein élő lakosság felzárkóztatása a „Társadalmi Együttműködést Szolgáló Komplex Program Nagykállóban” és „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok folytatása Nagykállóban” pályázatokhoz kapcsolódóan. A projekt elsősorban infrastrukturális beavatkozásokat tartalmaz és közvetlenül ugyanúgy a jelenleg is futó „A társadalmi együttműködést szolgáló komplex program megvalósítása Nagykállóban” című projekttel érintett településrészen valósul meg, ahogy a „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok folytatása Nagykállóban” című projekt. Ez a városrész Nagykálló három szegregált területét (Akácos út és környéke, Temető út, Porosladányi út) foglalja magába. Itt elsősorban a közösségi létesítmények fejlesztése valósul meg; így megvalósul az Akácos úti Közösségi Ház bővítése és energetikai korszerűsítése. Olyan közösségi tér jön létre, mely a későbbiekben alkalmassá válik akár tanoda, mint intézmény befogadására is. Az épület bővítésén túlmenően megújul a közösségi ház környezete is, szabadidős célú fejlesztések, úgymint kültéri játszó és edzőeszközök, valamint sportpálya kialakítására kerül sor.

A másik közösségi célú fejlesztés a Temető úton található, korábban játszótérként használt terület komplex megújítása. Itt egy olyan tér jön létre, ami alkalmassá válik közösségi programok megvalósítására. A terület körbekerítésével és térfigyelő kamerákkal történő ellátásával a korábbi években tapasztalt rongálásoknak kívánjuk elejét venni, mivel olyan fejlesztések valósulnak meg itt, mint filagória, egy kisebb sportpálya és játszótéri elemek kialakítása, de áram és vízvételilehetőség is kiépítésre kerül. A fejlesztés tartalmazza ezen túlmenően a terület megvilágítását is.

A program további elemei a Bercsényi út Széchenyi úttól induló szakaszának felújítása és szélesítése, és további szociális bérlakások kialakítása, melyekről a Nagykállói Hírmondó következő számában adunk részletes tájékoztatást.

A projekt megvalósítására elnyert támogatás: 245 141 000 Ft.

 

13210_2

Itt területrendezésre kerül sor

13210_1

Megújul az Akácos úti Közösségi Ház is


A lakhatási integráció feltételeinek megalapozása

A Nagykállói Hírmondó előző számában beszámoltunk arról, hogy Nagykálló Város Önkormányzata sikeresen pályázott és támogatást nyert „A lakhatási integráció feltételeinek megalapozása Nagykállóban” című TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00004 számú pályázat megvalósítására.

A pályázat keretében az Akácos úti Közösségi Ház bővítése, a Temető úton lévő korábban játszótérként használt terület komplex megújítása és a Bercsényi út Széchenyi úttól induló szakaszának felújítása és szélesítése mellett a lakhatási mobilizációt támogató beruházások is megvalósulnak. Ennek keretében 2 épületben összesen négy szociális bérlakás kialakítását tervezi az önkormányzat. Az egyik beruházás új építésű lakóingatlan kialakítását tartalmazza a Petőfi utcában található, jelenleg üres önkormányzati ingatlanon. A másik lakófunkció fejlesztést célzó beruházás a Korányi F. úton található, volt óvodaépületben lenne, ahol szintén két szociális bérlakást alakítanának ki. Ebben az épületben később további két – nem szociális jellegű – bérlakás kivitelezését tervezi az önkormányzat. Az önkormányzati lakások pályázat útján kerülnének bérbeadásra, mely pályázat feltételei jelenleg kidolgozás alatt vannak. A pályáztatás hamarosan elindul és a kiválasztott leendő bérlőknek a TOP-4.3.1-16-SB1 konstrukció iránymutatásai szerint a beköltözésig, illetve azt követően is szoros együttműködést kell kialakítaniuk a jelenleg is megvalósítási szakaszban lévő TOP-5.2.1 pályázat keretében tevékenykedő szociális munkásokkal. Ennek az együttműködésnek a feltételei a szociális bérlakások pályázati felhívása keretében kerülnek ismertetésre.

A Bercsényi út egy szakaszát is felújítják

A Bercsényi út egy szakaszát is felújítják