A jövő bölcsődéje Nagykállóban

infoblokk_kedv_final_felso

Kedvezményezett neve: Nagykálló Város Önkormányzata
Projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00033
A projekt címe: A jövő bölcsődéje Nagykállóban
Szerződött támogatás összege: 354 999 999 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.03.31.


A projekt keretében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Nagykállói Járásban, Nagykállóban, a Bajcsy-Zsilinszky utcán (hrsz.: 461) található ingatlanon egy új bölcsőde kialakítása valósul meg 36 férőhellyel és 3 csoportszobával. Jelenleg Nagykállóban a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működik a Pindur Palota Bölcsőde 2 csoportszobával és 24 férőhellyel.

Nagykálló, az Európai Bizottság ország-specifikus, Magyarország részére történő ajánlásaival összhangban fejleszti a 3 éven aluli kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító bölcsődei ellátási formák kapacitásait és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét. Nagykálló Város Önkormányzata célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által. Jelen projekt a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formához való hozzáférés javítását és a bölcsődei ellátási formák által nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztését segíti elő, ezáltal hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez. Jelen projekt a Kormány által elfogadott integrált területi programjainak a megvalósítását szolgálja.

Nagykállóban a 3 év alatti gyermekek száma növekvő tendenciát mutat, illetve a jelenlegi férőhelyeken túl legalább további 36 fő kisgyermek tekintetében folyamatos igény jelentkezik bölcsődei ellátásra. Viszont ki kell hangsúlyozni, hogy a településről, illetve a kistérség településeiről több kisgyermeket nevelő család elköltözésének egyik oka a bölcsődei férőhelyek alacsony száma.

Közvetlen cél: 36 fős bölcsőde komplex kialakítása Nagykállóban a szükséges kiszolgáló helyiségekkel, eszközök, berendezések, udvari játszóeszközök beszerzésével.

Közvetett cél: a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.

A bölcsőde tervezett helyszínén jelenleg egy térkövezett parkoló található, mely felszámolásra kerül. Az ingatlan alapterülete 1656 m2, tehát a vonatkozó szabványok alapján alkalmas 36 férőhelyes bölcsőde kialakítására. A projekt keretében kialakítandó épület beépített nettó alapterülete 571,32 m2, fedett előtér: 19,8 m2, fedett terasz 214 m2. A játszókert mérete 529,23 m2.

A projekt tartalmazza még a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 11. melléklete szerinti eszközök beszerzését módszertani szakértővel történő egyeztetés, és ajánlások alapján, melynek részletes listáját pályázatunkhoz mellékeljük. A projekt keretében megvalósuló igénybe vett szolgáltatások: – Tervezés – Előkészítés (Megalapozó Dokumentum elkészítése) – Közbeszerzés – Műszaki ellenőrzés – Tanácsadás (bölcsődei módszertani szakértő, informatikai szakember) – Rehabilitációs szakmérnök igénybevétele – Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása. A projektmenedzsment tevékenység megvalósítója a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő URBS NOVUM Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft. lesz.


 

2021.03.12. – SAJTÓKÖZLEMÉNY

A JÖVŐ BÖLCSŐDÉJE NAGYKÁLLÓBAN

Nagykálló Város Önkormányzata 354 999 999 forint, 100 %-os, vissza nem térítendő támogatást nyert „A Jövő Bölcsődéje Nagykállóban” című, TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00033 azonosítószámú pályázat megvalósítására. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt keretében Nagykállóban, a Bajcsy-Zsilinszky utcán (hrsz.: 461) található ingatlanon egy új, 3 csoportszobás bölcsőde kialakítása valósul meg 36 férőhellyel. Nagykállóban jelenleg már működik bölcsőde 24 férőhellyel és 2 csoportszobával, azonban ez kevés. A 306 fő bölcsődés korú gyermek csak csekély részének ellátására alkalmas.

A „A Jövő Bölcsődéje Nagykállóban” projekt tartalmazza az új épület kivitelezésén túl az intézményhez szükséges kiszolgálóhelyiségek, eszközök, berendezések, valamint udvari játszóeszközök beszerzését. A bölcsőde kialakítása a jelenleg feltárt igények alapján történik, azonban az önkormányzat szem előtt tartja egy későbbi férőhelyszám növelés lehetőségét is. A beruházás egyben a fiatal lakosság megtartását is szolgálja.

Az épület tervei a fenntarthatóság jegyében készültek, ennek megfelelően az épület elsődleges fűtési rendszere elektromos energiát igénylő hőcserélős rendszer, amit a villamos energia fogyasztókkal együtt napelemek táplálnak. Az épület és a környezet mikroklímájának megőrzése érdekében a telken lehetőség szerint minél többet szeretnénk megtartani a jelenleg található fák közül, emellett az épület emeletén egy zöld terasz is megvalósul.

Az új bölcsődével 6 új munkahely teremtését tervezi az Önkormányzat.

SAJTÓKÖZLEMÉNY LETÖLTÉSE


 

2021.03.29. – Kezdődhet a kivitelezés

Hamarosan elkezdődhet az új bölcsőde építése Nagykállóban, a Bajcsy-Zsilinszky E. utcában.

Örvendetes, hogy ha nem is jelentősen, de folyamatosan növekszik a meglévő, Petőfi utcai intézménybe jelentkező gyerekek létszáma. A jelenlegi 24 férőhellyel és 2 csoportszobával működő Pindur Palota Bölcsődében a férőhelyek számának bővítése vált indokolttá, azonban az intézmény jelenlegi környezete erre nem alkalmas, ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy a Bajcsy-Zsilinszky E. utcai, (kihasználatlan) parkolóként működő területen, új bölcsődét létesít.

Nagykálló Város Önkormányzata 354 999 999 forint, vissza nem térítendő támogatást nyert „A Jövő Bölcsődéje Nagykállóban” című, TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00033 azonosítószámú pályázat megvalósítására, amely az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt keretében egy új, 3 csoportszobás bölcsőde kialakítása valósul meg 36 férőhellyel.

Az épület kivitelezésén túl az intézményhez szükséges kiszolgálóhelyiségek, eszközök, berendezések, valamint udvari játszóeszközök beszerzését is fedezi majd az elnyert támogatás. A bölcsőde kialakítása a feltárt igények alapján történik, azonban az önkormányzat szem előtt tartja egy későbbi férőhelyszám növelés lehetőségét is. A bölcsődefejlesztésnek köszönhetően 6 új munkahely is létesül a városban.

-A közbeszerzési eljárás lefolytatása után kiválasztásra kerül a kivitelező és hamarosan a szerződéskötés is megtörténik, majd megkezdődhetnek az építési munkálatok a Bajcsy-Zsilinszky E. utcában. A napokban a terület előkészítése is kezdetét vette, az önkormányzat munkatársai ugyanis felszedték a térköveket, amelyet a közeljövőben a temető területén fogunk majd felhasználni – tudtuk meg Horváth Tibor polgármestertől.


 

2021.04.08.

Kezdődhet a kivitelezés

nagykallo_facebook_video


2021.09.17.

Jól halad a kivitelezés

Két hete műszaki bejárást tartottak az új bölcsőde építési területén, amelyen részt vett a tervező, Giba Tamás, a város polgármestere, Horvát Tibor, alpolgármestere, Sőrés László és Tóth Zoltán képviselő is.

Múlt hónap végén látványos szakaszához ért az új bölcsőde építése a Bajcsy-Zsilinszky E. utcában: állnak a falak és elkészült a tetőszerkezet, hamarosan a szigetelés és a tetőhéjazat is rákerül. A tervek szerint év végéig befejezik a külső munkálatokat, utána következnek a belsők. Horváth Tibor polgármester elmondta: a beruházás az ütemtervnek megfelelően halad, így várhatóan a következő nevelési évet már az új, három csoportszobás bölcsődében kezdhetik a bölcsődés korú gyerekek a kibővített létszámú nevelőkkel.

Korábban már beszámoltunk arról, hogy Nagykálló Város Önkormányzata 354 999 999 forint, vissza nem térítendő támogatást nyert „A jövő bölcsődéje Nagykállóban” című, TOP-1.4.1-16-SB1-2019-00033 azonosítószámú pályázat megvalósítására, amely az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt keretében egy új, 3 csoportszobás bölcsőde kialakítása valósul meg 36 férőhellyel. Horváth Tibor elmondta: már dolgoznak az új bölcsőde épületében foglalkoztató helyiségek működtetésének megszervezésén, szakemberek felkutatásán (az óvodákban ugyanis ennek egyelőre nem tudtak helyet biztosítani). A szakemberek tapasztalatai alapján ugyanis egyre több kisgyermeknek szüksége van különböző fejlesztő foglalkozásokra, például logopédiai, vagy szenzomotoros tréningre (TSTM), amelyek kisgyermekkorban a leghatékonyabbak, ezért az önkormányzat azzal szeretné segíteni a családokat, hogy szakemberek – gyógytornászok, konduktorok stb. – helyben, településünkön is elérhetőek legyenek.


2021.11.12

Többfunkciós lesz az új bölcsőde épülete

November 12-én helyszíni bejárást és sajtótájékoztatót tartott az új bölcsőde építési területén dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő és Horváth Tibor polgármester.

Az új, 36 férőhelyes intézmény része a Nyírség átfogó bölcsődeépítési és bővítési programjának, melynek során jelenleg 15 bölcsőde és minibölcsőde épül, bővül, illetve újul meg, ennek köszönhetően több száz új férőhellyel gyarapodik térségünk. A kisgyermekek elhelyezése nagyon fontos térségünkben is, mert ennek köszönhetően az édesanyák hamarabb munkába állhatnak, ami hatással van a foglalkoztatásra és a gazdaságra – mondta dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő városunkban. A bejáráson Horváth Tibor Nagykálló polgármestere beszélt arról, hogy a napelemrendszerrel, hőszivattyús padlófűtéssel felszerelt épület adottságai alkalmasak lesznek arra, hogy a bölcsődei férőhelyek mellett egyéb funkciókat is el tudjon majd látni az intézmény.

-Az épület úgy lett kialakítva, hogy az emeleti részen egy több mint 50 négyzetméteres, megosztható foglalkoztató is lesz. Itt egy sószoba kialakítását tervezzük, emellett átköltözne ide a zenebölcsi a Híd Közösségi Házból, továbbá a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez szakembereknek biztosítanánk helyet – sorolta Horváth Tibor.

A polgármester elmondta, hogy az épület várhatóan februárban készül el, ezt követően zajlik a használatbavételi eljárás, így várhatóan szeptemberben, az új tanévben vehetik majd birtokba a gyerekek és a gondozók.

8850_1