- Nagykálló

ÉAOP-3.1.3/A-BiKe- Biztonságban két keréken - V. ütem Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Nagykállóban" című pályázat

2015.09.01. | A A

A projekt kezdete: 2014. 05. 22.

 

A projekt várható befejezése: 2015. 09. 30.

 

A projekt tervezett költsége: 213.366.541.-

 

A projekt elszámolható költsége: 186.873.099.-

 

A támogatás mértéke: 168.185.789.-

 

A projekt rövid összefoglalása:

 

A projekt része egy koncepcionálisan felépülő, jól átgondolt kistérségi, illetve kistérségeket (Nyíregyházi, Nagykállói, Nyírbátori) összekötő kerékpárútfejlesztési projektnek.

 

A projektgazda 7 településsel összefogva sikeres pályázatot nyújtott be a KKK-hoz a településeket összekötő hivatásforgalmú kerékpárút kialakítására 2008. évben.

 

Jelenleg a projekt tárgya a IV-V sz. Kezdőszelvénye kapcsolódik a III. szakasz M3 autópályát keresztező sz-hoz és tart a ROP forrásból megvalósult Nagykállót Kállósemjénnel összekötő szakaszhoz.

 

A projekt általános célja a Nyíregyházi-, Nagykállói-, és Nyírbátori térség kerékpáros infrastruktúrájának kialakítása és továbbfejlesztése.

 

A projekt közvetlen célja a települések között kiépítendő kerékpárút hálózat következő, Nagykálló- Nagykálló Ipari Park közötti szakaszának megvalósítása 5539 méter hosszúságban annak érdekében, hogy az Ipari Parkban létesülő több száz munkahely kerékpárral biztonságosan és környezetkímélő módon megközelíthető legyen.

 

 

Városunk szervezte meg azt a konzorciumi együttműködést, mely megtervezte a Nyíregyház – Nagykálló – Nyírbátor kerékpárutat, mely tervek a 2011-es évtől rendelkezésre állnak.

 

A város alapító tagja, és aktív közreműködője a KETOSZ-nak, illetve a „Kerékpárbarát település” címmel rendelkezik. 

 

Különböző projektekben a kerékpározást népszerűsítő akciókat hajtottunk végre, illetve minden évben tavasszal és ősszel csatlakozzunk a Critical Mass rendezvényhez. 

 

Problémaként jelentkezik azonban, hogy a városon belül nem épült ki még egy olyan kerékpárút gerinchálózat, mely biztonságosan megközelíthetővé teszi a fontosabb közigazgatási, gazdasági, oktatási, egészségügyi, kulturális intézményegységeket. Jelentős problémát jelent továbbá, hogy a városunk határában található az M3-as autópálya, amely komoly gépjárműterhelést okoz főként a településen átvezető 4911 ök. Úton, mely mentén szinte valamennyi, fontosabb – az előzőekben említett – intézmény található. Problémát jelent továbbá, hogy az ÉAOP támogatásból megvalósított Ipari  Parkba jelenleg a városból biztonságosan sem gyalogosan, sem kerékpárral nem lehet kijutni, mivel nem épült ki az ehhez szükséges infrastruktúra.

 

A fentiek szerinti problémák és stratégiai célok mentén döntött úgy a képviselő-testület, hogy meg kívánja építeni az Ipari Parkot a belvároson keresztül a Kállósemjéni kerékpárúttal összekötő szakaszt, mely részre a fent említett Nyíregyháza-Nagykálló-Nyírbátor kerékpárút tervek is.

 

 

A projekt célja:

 

A projekt általános célja a Nyíregyházi-, Nagykállói-, és Nyírbátori térség kerékpáros infrastruktúrájának kialakítása és továbbfejlesztése széles társadalmi és területi összefogással a kerékpározás, mint környezetbarát közlekedési mód bővítése érdekében. A projekt általános céljának megvalósítása érdekében a 2008. év folyamán Nagykálló Város Önkormányzat gesztorságával pályázat került benyújtásra a Közlekedésfejlesztési Koordináció Központhoz (KKK) tervezési feladatok elvégzésére, mely támogatásban részesült. A teljes tervezési hossz meghaladja a 37 km-t, amennyiben pedig a projektet sikerül kivitelezni, úgy Sz-Sz-B Megye leghosszabb összefüggő kerékpárút hálózata alakulhat ki.

 

A projekt kiemelt célja, hogy a szükséges infrastruktúra megvalósításával egyidejűleg különböző társadalmi akciókkal elősegítse a kerékpáros közlekedés népszerűsítését.

 

A projekt közvetlen célja az előzőekben említett települések között kiépítendő kerékpárút hálózat következő szakaszának megvalósítása 5539 méter hosszúságban (új építés + felújítás), mely összeköti a Nagykálló- Kállósemjént összekötő kerékpárutat a nagykállói belvároson keresztül a nagykállói ipari parkkal, így összefüggően egy közel 12 km hosszú kerékpárút hálózat épül ki (a  most építendő 5,5 km + 3,32 km Nagykálló-kállósemjéni, +2,5 km harangodi szakasz + 0,6 km Budai Nagy Antal út mellett), mely közel 15000 ember (Nagykálló és Kállósemjén lakossága), valamint a kerékpárral ide látogató vendégek, turisták számára teremti meg a biztonságos kerékpározás lehetőségét. A projekt szinergikus kapcsolatban van a Nyírbátor-Máriapócs között megépíteni tervezett kerékpárút szakasszal, továbbá szinergikus kapcsolatban van a Nagykálló-Biri között megépíteni tervezett kerékpárút szakasszal is.

 

A projekt keretében az OTÉK előírásaiban megfelelően kerékpártárolók kerülnek kialakításra.

 

A projekt várt eredménye:

 

- A megépített kerékpárutak hossza 5,54 km lesz, az átlagos kerékpáros forgalom és a fenntartási időszak végére 2214 fő. A már meglévő kerékpárforgalmi létesítmény 0,4 km hosszan korszerűsítésre kerül. A kerékpáros forgalom 434 %-kal növekedik. A kijelölt egyéb kerékpárforgalmi létesítmények hossza 1,4 km lesz.

 

- Csökkenő környezetterhelés és alacsonyabb szintű gépjárműhasználat 

 

- A teljes Nyíregyháza – Nagykálló – Nyírbátor közötti szakaszok megvalósításával növekvő számú kerékpáros turista a jelentős hosszúságú, különleges turisztikai attrakciókat is érintő hálózat következtében

 

- A kerékpárút bővítése hozzájárul a kerékpáros balesetek csökkentéséhez.

 

Bike V. ütem - Sajtóközlemény - Újabb kerékpárút Nagykállóban
Bike V. ütem - Sajtóközlemény menet közbeni munkákról
BiKe V. ütem bemutatás
Bike V. ütem - Bringás Napok
Bike V. ütem - Bringázz a biztonságodért
Bike V. ütem - Bringázz a reggelidért
Bike V. ütem - A munkahelyükre bringáztak
Bike V. ütem - A reggeliért is bringáztak
BiKe V. ütem- Záró sajtóközlemény

TISZTELT NAGYKÁLLÓI LAKOSOK!

A hulladékszállítási díj beszedése, az NHKV Zrt. megbízásából, 2016. 11. 21. -től ismét díjbeszedőn keresztül történik!

Tájékoztató

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot

Közlekedésfejlesztés Nagykállóban

A projekt 2016. júniusában indult útjára és 2019. május 30-án zárul.

Közlemény

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 233/2016. (VII. 5.) KE határozatával 2016. október 2. napjára (vasárnapra) országos népszavazást tűzött ki.

F E L H Í V ÁS

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján meghirdeti a tulajdonában lévő Kállai Kettős tér 1. szám alatt található 5, 6, 7 számú üzlethelyiséget.

Hagyományőrző erdei roma tábor Harangodon

Partner neve Partner neve Partner neve Nyírséghír Partner neve Partner neve Partner neve Partner neve Tárhely Partner neve Partner neve Partner neve