- Nagykálló

„Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések Nagykállóban”

2013.10.04. | A A

ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0034
Csapadékvíz-elvezető hálózat épül Nagykállóban

 Nagykálló Város Önkormányzata 338.205.069 forint Európai Uniós támogatást nyert a „Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések Nagykállóban” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A beruházásból a város területén megtörténik a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, illetve a meglévő rendszer felújítása több, mint 20 utcában.

A meglévő rendszer állapota mára leromlott, a zárt csatornák feliszapolódtak, eltömődtek, a meglévő földmedrű csatornák nagy része feltöltődött, tönkrement, a főgyűjtők vízszállító képessége már nem megfelelő, így nem képes garantálni a mértékadó csapadékvizek biztonságos levezetését a belterületekről. A település egyes részein pedig egyáltalán nincs kiépítve csapadékvíz-elvezető rendszer. Szükségessé vált tehát a meglévő belvízelvezető rendszer fejlesztése mind műszaki színvonal szempontjából, mind kapacitását tekintve, valamint a vízelvezető rendszerrel nem rendelkező utcákon a hálózat kiépítése.

A projekt célja a település fennmaradt bel- és csapadékvíz elvezetési problémák szempontjából kritikus területeinek belvízelvezetése, a területre hulló csapadékvíz rendezett elvezetése, a lakóterület védelme, ezzel a vízrendezés II. ütemének megvalósítása.

A projekt keretében a Debreceni, Somogyi Béla, Bercsényi, Mártírok, Rózsa, Akácos, Tavasz, Sport, Szakolyi, Csokonai, Fintortagi, Kisbalkányi, Kiskút, Kállai É. és Kisharangodi utcákban, a Korányi F., Simonyi utcában és a 3008. hrsz- úton, valamint a Béke, Sport u.-Sport közben új csapadékvíz elvezető csatornahálózat építése, valamint a meglévő csatornák rekonstrukciója, szelvénybővítése fog megvalósulni. A hálózat alkalmas lesz arra, hogy megfelelő biztonságot nyújtson az ott élőknek. A beruházásban összesen 8066 folyóméter hosszú csapadékvíz-elvezető rendszer épül meg.

A projekt zárásának határideje: 2013. november 30.

Kedvezményezett:
Nagykálló Város Önkormányzata
4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.

 

 

 

A sajtóközlemény innen letölthető:

 

TISZTELT NAGYKÁLLÓI LAKOSOK!

A hulladékszállítási díj beszedése, az NHKV Zrt. megbízásából, 2016. 11. 21. -től ismét díjbeszedőn keresztül történik!

Tájékoztató

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot

Közlekedésfejlesztés Nagykállóban

A projekt 2016. júniusában indult útjára és 2019. május 30-án zárul.

Közlemény

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 233/2016. (VII. 5.) KE határozatával 2016. október 2. napjára (vasárnapra) országos népszavazást tűzött ki.

F E L H Í V ÁS

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján meghirdeti a tulajdonában lévő Kállai Kettős tér 1. szám alatt található 5, 6, 7 számú üzlethelyiséget.

Hagyományőrző erdei roma tábor Harangodon

Partner neve Partner neve Partner neve Nyírséghír Partner neve Partner neve Partner neve Partner neve Tárhely Partner neve Partner neve Partner neve