Régi - Hatósági és Igazgatási iroda : AdócsoportÜdvözöljük a Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Adó és Adóvégrehajtási Csoportjának oldalán!

 

 

  Olvasóink ezen oldalról elindulva megismerhetik Városunk Adó és Adóvégrehajtási Csoport munkáját, betekintést nyerhetnek ügymenet modelljeinkbe. Ezzel is szeretnénk ügyfeleink részére ezúton segítséget nyújtani ügyeik gyors és eredményes elintézése érdekében is.

 

  Városunk Adó és Adóvégrehajtási Csoportja önkormányzati adóhatóságként tartja nyilván az adózókat és azokat az adózónak nem minõsülõ személyeket, akiknek, amelyeknek jogát, kötelezettségét törvény vagy ennek felhatalmazása alapján önkormányzati rendelet írja elõ, az adót, adó-visszaigénylést megállapítja, az adót, az adók módjára behajtandó köztartozást beszedi, végrehajtja, az adókötelezettségek teljesítését ellenõrzi, az adó-visszaigénylést kiutalja, és vezeti az adózók adószámláját.

 

 Adózónak az a személy minõsül, akinek adókötelezettségét, adófizetési kötelezettségét, adót törvény vagy ennek felhatalmazása alapján önkormányzati rendelet írja elõ.

 

Magánszemélyt Hatóságunk elõtt - ha nem kíván személyesen eljárni - törvényes képviselõje, képviseleti jogosultságát közokiratban vagy teljes bizonyító erejû magánokiratban foglalt eseti meghatalmazás, megbízás alapján más nagykorú személy is képviselheti.

Az egyéni vállalkozó magánszemélyt az adóhatóság elõtt a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazottja is képviselheti.

Jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkezõ egyéb szervezetet az adóhatóság elõtt a rá vonatkozó szabályok szerint képviseleti joggal rendelkezõ személy.

 

Az adózót adókötelezettsége keretében bejelentési, nyilatkozattételi, adó-megállapítási, bevallási, adófizetési és adóelõleg fizetési, bizonylat kiállítási és megõrzési, nyilvántartás vezetési, adatszolgáltatási, adólevonási kötelezettség terheli. Az adókötelezettséget érintõ változást, annak bekövetkezésétõl számított 15 napon belül az elõírt nyomtatványon közvetlenül Hivatalunknál be kell jelenteni.

 

Csoportunk ügyfélfogadási rendje igazodik a Hivatal többi Irodájáéhoz, így a következõ idõpontokban fogadjuk Ügyfeleinket:

 

Ügyfélfogadási Idõ:

 

Hétfõ:              8:00 – 16: 00

Kedd:              8:00 – 12:00                

Szerda:            8:00 – 16:00

Csütörtök:        8:00 – 12:00                

Péntek:            nincs ügyfélfogadás

Ebédidő:         12:00- 12:30

 

  Egyéb esetekben bejelentkezés alapján, valamint telefonon, interneten keresztül állunk rendelkezésükre.


 Elérési lehetõségünk a következõ:

 

4320. Nagykálló, Somogyi Béla u. 5-7. szám

4321. Nagykálló, Pf. 4.   

                             

Telefon: 06/42/263-101.

Fax: 06/42/263-309.

 

E-mail: adohat@nagykallo.hu

 

                                                                           Üdvözlettel:     Adócsoport munkatársai

 

TISZTELT NAGYKÁLLÓI LAKOSOK!

A hulladékszállítási díj beszedése, az NHKV Zrt. megbízásából, 2016. 11. 21. -től ismét díjbeszedőn keresztül történik!

Tájékoztató

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot

Közlekedésfejlesztés Nagykállóban

A projekt 2016. júniusában indult útjára és 2019. május 30-án zárul.

Közlemény

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 233/2016. (VII. 5.) KE határozatával 2016. október 2. napjára (vasárnapra) országos népszavazást tűzött ki.

F E L H Í V ÁS

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján meghirdeti a tulajdonában lévő Kállai Kettős tér 1. szám alatt található 5, 6, 7 számú üzlethelyiséget.

Hagyományőrző erdei roma tábor Harangodon

Partner neve Partner neve Partner neve Nyírséghír Partner neve Partner neve Partner neve Partner neve Tárhely Partner neve Partner neve Partner neve