Építésügyi CsoportFeladatai:

 

 • a) Építésügyi hatósági engedélyezés.
 • b) Építésügyi hatósági ellenõrzés.
 • c) Építésügyi hatósági kötelezés.
 • d) Telekalakítási ügyek ellátása.
 • e) Telekalakítás és építési tilalom elrendelése egyedi határozattal.
 • f) Építésügyi szakhatósági állásfoglalások kiadása.
 • g) Kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmények engedélyezése.
 • h) Házi vízszükségletet kielégítõ sekély mélységû kutak engedélyezése.
 • i) Közmûves vízellátással, szennyvízelvezetéssel kapcsolatos kötelezések.
 • j) Szennyvízhálózatra csatlakozó elõtisztító mûtárgy engedélyezése.
 • k) Vízi létesítmények létesítéséhez nyomvonal jellegû építésügyi hatósági hozzájárulás
 • l) Nyomvonal jellegû építmények engedélyezéséhez szakhatósági állásfoglalás kiadása.
 • l) Kisfeszültségû világító létesítmények engedélyezése.
 • m) Kisnyomású gázlétesítmények engedélyezése.
 • n) Távközlõ berendezések hatósági engedélyezése.
 • o) Jogszabályban elõirt építéshatósági nyilvántartások vezetése.
 • p) Közterület elnevezéséhez elõkészítõ vizsgálat végzése, javaslattétel kialakítása
 • q) Felvonók építési és használatbavételi engedélyezése.
 • r) A városi településfejlesztéshez és területfejlesztéshez szükséges döntések, koncepciók elõkészítése.
 • s) A város településrendezési terveinek (szabályozási terv és helyi építési szabályzata, valamint településszerkezeti terv) elõkészítése, ennek keretében szakhatósági és lakossági egyeztetés lefolytatása, tájékoztatás

 

 


Közvetlen munkatársak:

 

Gulyás István Műszaki ügyintéző I. Tel: 42/263-101 114 -es mellék
Szabolcsi Péter Műszaki ügyintéző II. Tel: 42/263-101 121 -es mellék
Nyers Gábor Műszaki ügyintéző III. Tel: 42/263-101 121 -os mellék
Fedor Norbert kereskedelmi ügyintéző Tel: 42/263-101 115 -ös mellék


 

TISZTELT NAGYKÁLLÓI LAKOSOK!

A hulladékszállítási díj beszedése, az NHKV Zrt. megbízásából, 2016. 11. 21. -től ismét díjbeszedőn keresztül történik!

Tájékoztató

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot

Közlekedésfejlesztés Nagykállóban

A projekt 2016. júniusában indult útjára és 2019. május 30-án zárul.

Közlemény

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 233/2016. (VII. 5.) KE határozatával 2016. október 2. napjára (vasárnapra) országos népszavazást tűzött ki.

F E L H Í V ÁS

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján meghirdeti a tulajdonában lévő Kállai Kettős tér 1. szám alatt található 5, 6, 7 számú üzlethelyiséget.

Hagyományőrző erdei roma tábor Harangodon

Partner neve Partner neve Partner neve Nyírséghír Partner neve Partner neve Partner neve Partner neve Tárhely Partner neve Partner neve Partner neve