Nagykállói Települési ÉrtéktárTisztelt Érdeklődő!

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény és a 114/2013.(IV.16) Korm. rendelet lehetőséget biztosít nemzeti értékeink felkutatására, dokumentálására, rendszerezésére, népszerűsítésére. A 2015. február 19-én megalakult Nagykálló Települési Értéktár Bizottság gyűjti, koordinálja a nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriáira a lakosságtól és a szakmai szervezetektől beérkező javaslatokat és dönt az értéktárba való felvételről.

Lehetősége van mindenkinek arra, hogy mindazt, amit a város múltjából és jelenéből megőrzendő értéknek, a városra, illetve a kisebb-nagyobb közösségekre jellemzőnek vagy figyelemre méltónak, kiemelkedőnek tart, javasolja az értéktárba. A régmúlt emlékei mellett mindaz bekerülhet az értéktárba, amire mindannyian büszkék vagyunk, legyen az egy-egy jeles városlakó vagy intézmény, testület, egyesület szakmai munkássága, sportteljesítménye, gyűjteménye, technikai találmánya, jellegzetes terméke, netalán tanáraink oktatási módszere vagy éppen a nagymama ételreceptje, esetleg csodálatos gyógyulást hozó növényeink – tehát mindaz, amit szeretnénk megosztani másokkal és örökíteni utódainkra.

A települési értéktárba a nemzeti érték felvételét bárki kezdeményezheti Nagykálló Város Önkormányzata polgármesteréhez írott levelével és az ahhoz csatolt javaslattételi adatlappal. A javaslattétel folyamatos és ingyenes. A javaslat benyújtásának módja: elektronikus úton az polgarmester@nagykallo.hu e-mail címre vagy postai úton a 4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. címre, az adatlapot és a nyilatkozatot elektronikus adathordozón is mellékelve.

A javaslatnak tartalmaznia kell:

a) a javaslattevő adatait, b) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték adatait, c) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképét vagy audiovizuális-dokumentációját, d) a Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumokat, valamint e) szakértő, és szakmai vagy civil szervezet támogató vagy ajánló levelét.

A javaslatokról a Bizottság a benyújtást követő 90 napon belül bizottsági ülésen dönt.


Ha értékeinkről olyan fotója van, amit szívesen megosztana másokkal, a kitöltött közzétételi nyilatkozattal küldje meg nekünk, remélve, hogy sokakat boldoggá tesz vele. Köszönjük, hogy részt vesz Nagykálló nemzeti értékeinek összegyűjtésében!

Oroszné Dr. Nagy Matild

a Nagykállói Települési Értéktár Bizottság elnöke

 

Letölthető dokumentumok:

Javaslattételi adatlap

Nyilatkozat a javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájárulásáról

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái

TISZTELT NAGYKÁLLÓI LAKOSOK!

A hulladékszállítási díj beszedése, az NHKV Zrt. megbízásából, 2016. 11. 21. -től ismét díjbeszedőn keresztül történik!

Tájékoztató

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot

Közlekedésfejlesztés Nagykállóban

A projekt 2016. júniusában indult útjára és 2019. május 30-án zárul.

Közlemény

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 233/2016. (VII. 5.) KE határozatával 2016. október 2. napjára (vasárnapra) országos népszavazást tűzött ki.

F E L H Í V ÁS

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján meghirdeti a tulajdonában lévő Kállai Kettős tér 1. szám alatt található 5, 6, 7 számú üzlethelyiséget.

Hagyományőrző erdei roma tábor Harangodon

Partner neve Partner neve Partner neve Nyírséghír Partner neve Partner neve Partner neve Partner neve Tárhely Partner neve Partner neve Partner neve