Régi - Beruházási és Program Csoport Üdvözöljük!

 A Beruházási és Program Csoport Nagykálló Város tervezett fejlesztéseinek és beruházásainak elõkészítése, megvalósítása és a pályázati források minál hatékonyabb felhasználása céljából jött létre.

 

Munkatársak:

       
 

Haklik Mariann

közoktatási és pályázati referens

  42/263-101/220
       
 

Moldván-Marozsán Erika

Minőségirányítási, környezetirányítási, teljesítménymérési és pályázati referens

  42/263-101/220

 

A megvalósítási szakaszban lévõ pályázataink megtalálhatók a http://nagykallo.hu/palyazat oldalon

 

Bírálati szakaszban lévõ pályázatok

 

Nagykállói Általános Iskola Fejlesztése

526.158.019 Ft. beruházás /498.903.034 Ft. támogatás

Szabadság tér 5-8. sz., a volt Budai Nagy Antal Szakközépiskola épületének teljeskörû felújítása, bõvítése és akadálymentesítése, aula, parkoló kialakítása a Hunyadi utcai épületrésznél.


Nagykállói Óvoda és Bölcsõde Fejlesztése

223.113.000 Ft. beruházás /211.555.747 Ft. támogatás

A Petõfi úti Szivárvány óvoda felújítása akadálymentesítése, bölcsõdei rész kialakítása.


LURKÓ KUCKÓ és Élménypark - Komplex Közösségi Rekreációs Kül- és Beltéri Gyermekcentrum Létesítése a Természetközeli Turizmus Jegyében Nagykállóban


426.456.545 Ft. beruházás /383.810.890 Ft. támogatás

Kül- és beltéri élménypark gyermekek számára Harangodon. Ez a Tiszántúl elsõ, Magyarország második ilyen jellegû létesítménye lesz. Kialakításra kerülnek kültéren tematikus útvonalak, kalandösvény, beltéren mászófal, kötélpálya. Mindez a természetközeli turizmus és a környezettudatosság jegyében természetes anyagok felhasználásával kerül kialakításra.


Bel- és külterületi vízrendezés Nagykállóban (III. ütem)


340.224.000 Ft. beruházás /306.201.600 Ft. támogatás

Csapadékvízelvezetõ csatornák építése, felújítása

Érintett utcák:

Nagybalkányi út,
Szakolyi út
Debreceni út
Damjanich utca
Mártírok út
Sport út
Szabadság tér
Bátori út
Tulipán u.
Kossuth utca
Simonyi út
Jókai út
Korányi F. út
Szabadságharcos utca
Ady Endre u.
Táncsics M. utca
József A. utca
Széchenyi u.
Krúdy Gy. utca
Dózsa Gy. utca
Ámos Imre u.Tanyagondnoki busz beszerzése


13.114.800 Ft. beruházás /10.400.000 Ft. támogatásVW Crafter  tipusú 18 személyes kisbusz beszerzése a tanyagondnoki szolgáltatások hatékonyabb ellátása érdekében.


Integrált, Szociális Jellegû Városrehabilitáció

788.183.000 Ft. beruházás /628.506.000 Ft. támogatás


A pályázat elemei:

Jókai út 28. (német lakások):
Az átalakítás és tetõtér bõvítést követõen az épületben 5 bérlakás kerül kialakításra az alábbi elrendezésben:
Földszint: 1. lakás: földszint és tetõtér elrendezéssel 81,55 m2; 2. lakás: 79,88 m2; 3. lakás: 74,97 m2
Tetõtér: 1. lakás: földszint és tetõtér elrendezéssel 43,05 m2, 4. lakás: 88,4 m2; 5. lakás: 68,9 m2
Kialakításra kerül a lakásokon kívül:
1. Játszóház: az épület földszintjén lesz kialakítva összesen 135,21 m2 területen
2. tanácsadói és segítõ szolgálat: az épület földszintjén lesz kialakítva 70,4 m2 területen
3. teleház: az épület földszintjén kialakítva 108,22 m2 területen
4. Tanoda: az épület tetõterének beépítésével lesz kialakítva 244,45 m2 területen

Korányi F. út 37. (Teszovál telep):
Volt magtár épületének átalakításával egy szociális inkubátorház kerül kialakításra a földszint átalakításával és tetõtérrel történõ bõvítéssel. A tankonyha , fõzõkonyha és tanebédlõ  valamint a járulékos létesítményeinek alapterülete a földszinten 260m2 a tetõtérben 220 m2.

Korányi F. út 43. (Társasházak):
    A projektelem során 5 db lakóépület korszerûsítése  történik meg. A fejlesztés érinti 3 db 11 lakásos, 1 db 12 lakásos és 1 db 10 lakásásos társasház felújítását, mely a következõ munkanemeket tartalmazza: épület utólagos hõszigetelése, nyílászáró cseréje, közös helyiségek és infrastruktúrák felújítása és a tetõ szigetelése és csapadékvíz szigetelése kis hajlású magas tetõ ráépítéssel
    Megtörténik a társasházak környezetének rendbetétele és parkosítása az akcióterület egységes arculatához igazítva.

Temetõ út
    Az önkormányzati tulajdonban lévõ családi ház homlokzatának felújítása az egységes utcakép megteremtése és az akcióterületi arculatba való illesztés miatt.

Akácos út 27. Nappali központ
    Az akcióterületen élõ közösség kohézióját erõsítõ közösségi programoknak helyet adó épület felújítása. A fejlesztés eredményeként az épület helyet adó információs pont, könyvtár, polgárõrség elhelyezésére és kisebbségi és civil programok lebonyolítására.

Akácos út („Gödrök”)
A fejlesztés a következõ elemeket tartalmazza (I. ütem):
- gödrök kotrása , vízfelület létrehozása
- környezet rendezése (szemételszállítás, gyomtalanítás)
- zöldfelületek létrehozása
- sportterület kialakítása

Járda építés , csapadékvíz elvezetés az akcióterületen
Járda építés: Dózsa György út, (1200 m), Damjanich utca (420 m), Mártírok utca (160 m), Korányi Frigyes utca (720 m), Budai Nagy Antal utca (600m), Temetõ utca (850 m)
Csapadékvíz folyóka építés: Temetõ utca (850 m), Akácos utca (650 m), Jókai utca (450 m)

Budai Nagy Antal út:
Testvérvárosi pihenõ park felújítása, zöldfelület rendbetétele, az akcióterületi arculatba való illesztése.

Dózsa Gy. u. Debreceni út keresztezõdése:
Az idõsek által is használt pihenõpark kialakítása zöldfelület bõvítéssel, lakossági összefogással.

Korányi Gimnázium:
A Gimnázium elõtt található terület fejlesztése zöldfelület kialakítással és rendezéssel

Temetõ u. vége:
Rekreációs park kialakítás, melynek célja a városban élõ fiatalok számára hasznos szabadidõ eltöltésére egy rekreációs park kialakítása, mely tartalmaz egy strandröplabda pálya és streetball pálya kialakítását és környezetének rendezését.

Közlekedés  forgalomcsillapításának építése
Korányi F. út- Gimn. szemben, Rózsa út, Akácos út., Temetõ út


Kiegészítõ, „soft” projekt elemek:

-     2 db munkaerõpiaci képzés elindítása a célcsoport igényeinek megfelelõen 2X 20 fõs     csoportban

-    A Szociális Inkubátorház mûködéséhez 6 fõ tartós munkanélküli alkalmazása

-    Közösségi kezdeményezések támogatása, civil szervezetek, egyesületek, alapítványok     létrehozásához és mûködtetéséhez szakmai segítségnyújtás

-    Tanodai program kialakítása és mûködtetése

-    Tolerancia és interkulturális együttmûködést segítõ tréningek lebonyolítása

-    Idõszakos gyermekfelügyelet biztosítása, ellátáshoz szükséges szakemberek     biztosítása

-    Modern multimédiai eszközzel felszerelt iroda a lakosság használatára és civil     szervezetek mûködésének segítéséhez

-    Speciális közösségi terek, melyek a gyermekek, fiatalok egyéni fejlõdését biztosítja,     lehetõséget ad különbözõ szakterületen foglalkozások tartására (logopédia,     gyógypedagógia)Nagykálló Funkciómegújító Városközpont Fejlesztése

Projektelemek:


Nagykálló, Szabadság tér,
Városháza kialakításaA Városháza, és az épületben helyt kapó gazdasági szolgáltató központ kialakítása az elsõ lépése annak a komplex fejlesztési folyamatnak, amelynek célja a városközpont funkcionalitásának, vonzerejének, megjelenésének javítása. Az akcióterületi fejlesztés kertében egy épületegységben, a belváros arculatának megfelelõ módon kerül kialakításra a létesítmény:
Funkcióit tekintve egyrészt egy multifunkciós közszolgáltatási térként mûködõ Városháza, amelyben a hatósági funkció mellett további, a város és a térség lakossága számára fontos közszolgáltatások válnak egy helyen elérhetõvé.

 

 


Ezt egészíti ki egy Gazdasági Szolgáltató Központ, amelyben önkormányzati tulajdonban lévõ üzleti infrastruktúra válik bérelhetõvé. Az itt található helyiségek hasznosítása során olyan funkciókkal és szolgáltatásokkal való megtöltésre törekszik a város, amelyek a Városházaközszolgáltatásainak kiegészítõi lehetnek, hogy a lakosság számra könnyebben elérhetõvé váljanak az egyes szolgáltatások, és csökkenjen az ügyintézési idõ. Ilyen szolgáltatásokat nyújt a többcélú kistérségi társulás menedzsment szervezete a jogi, pénzügyi, gazdasági tanácsadással foglalkozó szervezetek illetve részben az ÚMFT tanácsadói hálózat, az FVM hivatal, a munkaügyi központ is.

Az ingatlan földszintjének egy részén – az ingatlan kedvezõ adottságait kihasználva – önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek kerülnek kialakításra. Az üzletek bérbeadásából származó bevételekkel az önkormányzat a közszolgáltatások nyújtásának költségeinek egy részét kívánja fedezni, ily módon javítva a közfunkciók mûködtetésének gazdaságosságát. Az épület különbözõ funkciói, már a tervezés során is elkülönített módon kerültek kialakításra, és a létesítmény ez alapján jogerõs építési engedéllyel is rendelkezik. Az épület kialakítása az önálló funkcióknak megfelelõen a következõ struktúrát követi. A földszinten kerültek kialakításra a kereskedelmi célú üzlethelyiségek, valamint a házasságkötõ terem. A városháza ügyfélszolgálata szintén a földszinten található, amelyen át önálló lépcsõházon keresztül akadálymentesen érhetõk el az emeleteken található közszolgáltatások. Hasonlóan önálló lépcsõházon át lehet megközelíteni a Gazdasági Szolgáltató Ház helyiségeit is, amely két emeleti szinten, a városházától
leválasztva helyezkedik el. Parkolási lehetõség – a rendezési tervnek és a HÉSZnek is megfelelõen – az épület alatti parkolóban kerül biztosításra.

Kossuth u. 2.,
Óbester étterem épületének külsõ felújítása

A projekt keretében a vendéglátó funkciókat befogadó épület külsõ felújítása
történik meg, a mûemléki hatóságokkal egyeztetett módon.


Bátori út
Piac kialakítása


Az új, kultúrált, a kor igényeinek megfelelõ módon kialakított piac a korábbi vegyes kereskedésre használt piac területén valósul meg. Az ingatlan a belváros frekventált részén található. A korszerû, fedett és szilárd burkolattal ellátott piac területén a kultúrált kereskedelem tovább feltételei is biztosítottá válnak.

 

 

Az akadálymentesen megközelíthetõ szociális helyiségek mellett a piaci funkciókhoz szükséges állatorvosi, gombavizsgálói feladatokhoz szükséges és további kapcsolódó infrastruktúra is kialakításra kerül. A piac kialakítása szervesen illeszkedik a közösségi közlekedési decentrum kialakításához.

Szabadság tér,
Buszállomás helyének parkosítása

A beruházás keretében a jelenlegi buszállomás helyének közösségi célokra való hasznosítására kerül sor. A buszállomás áthelyezését követõen megüresedõ téren a Szabadság térhez kapcsolódó köztér kerül kialakításra, parkosítással, térburkolattal, pihenõ helyekkel.

 

 

A projekt szervesen kapcsolódik a multifunkciós közszolgáltató tér kialakításához, illetve az ingatlanon megvalósuló mélygarázs kialakításához. Ez utóbbi elem jelentõsen befolyásolja a tér hasznosítási lehetõségeit is. A 3500 m2 területû köztér a szomszédos épületek kontúrjait viszi tovább. A zöldfelület támfalakkal körülvett, amelyen intenzív, két szintû növénytelepítés történik.

Szabadság tér,
Mélygarázs kialakítása


A város adottságainak figyelembe vételével a helyi építési szabályzat, illetve a település rendezési terv lehetõé teszi, hogy felszín alatti parkolók kerüljenek kialakításra a belváros zsúfoltságának csökkentése, az új funkciók hosszú távú kiszolgálásának biztosítása érdekében. A projekt keretében egy 129 személygépjármû elhelyezésére alkalmas teremgarázs kerül kialakításra. A teremgarázs a multifunkciós közösségi térkén funkcionáló Városháza alatti parkolókkal közös rámpán közelíthetõ meg az Árpád utca irányából. A közös kialakítás gazdaságosabbá teszi a megvalósítást és az üzemeltetést is. (Esetleges ütemezett megvalósítás során lehetõség van a rámpa egyfunkciós használatára is.) A kevésbé hasznosítható területen egy szabad rész kerül kialakításra, amely lehetõséget teremt a természetes fény és levegõ biztosítására. A parkolóház önállóan, lépcsõházon át közelíthetõ meg, amely a mozgáskorlátozottak közlekedésére is alkalmas módon kerül kialakításra. A parkoló ház területén nyilvános wc-k is (összesen 4 fülke, 4 piszoár és 1 db akadálymentesített fülke) kialakításra kerülnek. A vizesblokkok kialakításával a városközpontból eddig hiányzó nyilvános illemhelyek problémája is részlegesen megoldásra kerül, amely növeli a közösségi terek komfortosságát is

Szabadság tér,
Református templom külsõ felújítása


A református templom Nagykálló történelmi fõterének egyik sarokpontja. A mûemlék épület külsõ állapota azonban nem tükrözi történelmi, közösségi értékét. A projekt keretében sor kerül a mûemlék templom külsõ felújítására. A felújítás keretében a vakolat felújítására, a nyílászárók külsõ festésére,helyreigazítására kerül sor. A felújítás hatására az akcióterület mûemlékekkel körülvett fõtere városképi szempontból is jelentõsen fejlõdik, teljesebbé, kiegyensúlyozottabbá válik.


Szabadság tér,
Református templom kertjének felújításaA református templom kertje a Szabadság tér déli részén található egyházi ingatlan. A körbe kerített és a fõtértõl eltérõ arculati templomkert gátolja a mûemléki belváros egységes kialakítását, közösségi térként való egységes használatát. Ennek elsõ lépéseként a projekt elõkészítés keretében megszüntetésre került a területet határoló kerítés, amelyre a tulajdonos, az önkormányzat és a mûemlékvédelem helyi képviselõjének közös egyeztetését követõen került sor.

A projekt keretében – a tulajdonos hozzájárulásával – a Szabadság tér arculatához és a mûemlék épület jellegének megfelelõen kerül felújításra a terület, a templom környezete is a rendezett köztérré válik. Az épület közvetlen környezetét meghatározó organikus vonalvezetésû, a templom körüljárhatóságát szolgáló sétány természetes kõbõl kerül kialakításra, amely a sétányon túl térburkolattá szélesedik. Az anyaghasználat a fõ téren alkalmazott stílust követi. A növényzet felújítása során a tájidegen növények helyett lombhullató fás szárú cserjék, talajtakaró és lombkorona kerül telepítésre. A városi funkciók erõsítését szolgálják a 3025m2-es parkban elhelyezett köztéri eszközök (padok, hulladékgyûjtõk, pollerek, információs tábla, valamint világító testek).


Debreceni út, Zrínyi M. út,
Forgalomcsillapított közlekedési övezet kialakítása

A városközpont tehermentesítése és a központi funkcióknak való alárendelése a forgalomszervezés fejlesztését is indokolttá teszi. A városközpont történelmileg kialakult szûkutcás jellege miatt a belváros közeli utcákban jelentõsen megnõtt az átmenõ forgalom. Amely egyaránt hátrányosan érinti a belvárosba ügyintézési szándékkal érkezõk közlekedését és az érintett utcák lakóit, és többlet közlekedésbiztonsági veszélyt jelent különösen a gyalogosokra. A városközpont célirányos fejlesztésének egyik sarokpontja tehát a tranzitforgalom nagyobb áteresztõ kapacitású útvonalakra terelése forgalomszabályozási eszközökkel.


Kossuth utca,
Az átemelõ elõtti tér fejlesztése


A Kossuth utca – Jókai utca – Táncsics Mihály utca csomópontjában található terület jelenleg közösségi funkciókat nem tölt be. Minden oldalról közút, zöldsáv, illetve térburkolatú járda határolja. A projekt keretében a helyi lakosság igényeit kielégítõ rekreációs terület kialakítására kerül sor az 591m2-es területen.

A térburkolat a határoló járdákhoz kapcsolódóan épül meg kiselemes térkõbõl és gyöngykavicsból. A park kialakítása során padok, szemetesek, kerékpártároló, és világítótestek kerülnek beépítésre.Kiegészítõ „soft” elemek

-    Kállai kettõs Néptánc fesztivál 2009.

-    Városfejlesztési vetélkedõ általános és középiskolások részvételével

-    Parkosításhoz kapcsolódó helyi társadalmi akció szervezése

-    Helyi fórumok, információs napok szervezése

-    Városmarketing akciók
 

TISZTELT NAGYKÁLLÓI LAKOSOK!

A hulladékszállítási díj beszedése, az NHKV Zrt. megbízásából, 2016. 11. 21. -től ismét díjbeszedőn keresztül történik!

Tájékoztató

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot

Közlekedésfejlesztés Nagykállóban

A projekt 2016. júniusában indult útjára és 2019. május 30-án zárul.

Közlemény

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 233/2016. (VII. 5.) KE határozatával 2016. október 2. napjára (vasárnapra) országos népszavazást tűzött ki.

F E L H Í V ÁS

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján meghirdeti a tulajdonában lévő Kállai Kettős tér 1. szám alatt található 5, 6, 7 számú üzlethelyiséget.

Hagyományőrző erdei roma tábor Harangodon

Partner neve Partner neve Partner neve Nyírséghír Partner neve Partner neve Partner neve Partner neve Tárhely Partner neve Partner neve Partner neve