Tájékoztatás közterület átnevezésről - Nagykálló

Tájékoztatás közterület átnevezésről

2015.06.22. | Nagykálló | A A
Tájékoztatás közterület átnevezésről

Tisztelt Hölgyem/Uram!Tájékoztatom, hogy Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. március 11. napján megtartott ülésén Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. §-ában foglalt rendelkezések alapján – amely szerint közterület. illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal – a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását figyelembe véve az alábbi közterületek elnevezését változtatta meg:

Közterület régi neve                Közterület új neve

1./     Fürst Sándor út                 Nefelejcs út
2./    Zalka Máté út                     Kálvin János út
3./    Ságvári Endre út                 Szent István út


Egyidejűleg a Képviselő-testület döntött a Kálvin János út át házszámozásáról is.

A közterület átnevezése kapcsán az érintett utcák lakóinak semmilyen külön teendője nincs.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13/A. §-a szerint  ugyanis közterület elnevezés miatt költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén a címváltozásnak megfelelő személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt a címváltozás szerinti lakó vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal hivatalból állítja ki és kézbesíti a polgár részére.

A Nagykállói Járási Hivatal Okmányirodája a fenti jogszabályi rendelkezésből adódóan tehát hivatalból és díjmentesen állítja ki az új cím szerinti lakcímigazolványt, amelyet postai úton fognak megkapni az érintettek.

A közszolgáltatást végző gazdasági társaságok (pl.: Nyírségvíz Zrt, Tigáz Zrt, E.On Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt, Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft) az Önkormányzat megkeresése alapján szintén hivatalból és díjmentesen fogják átvezetni nyilvántartásaikon a lakcímváltozást.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 53. § (1) bekezdése alapján illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cégbíróságnak, ha a változás állami vagy  önkormányzati döntés alapján a cég székhelyének (telephelyének, fióktelephelyének) más megye illetékességi területéhez való csatolására vagy a cégjegyzékbe bejegyzett helységnév, utcanév, illetve házszám változására vonatkozik.
Így e jogszabályi rendelkezés apaján az átnevezéssel érintett közterületeken székhellyel rendelkező gazdasági társaságok cégbírósági bejegyzésének módosítása is díjtalan.

A Magyar Posta Zrt illetékes szerveit hivatalból  értesítjük az érintett közterületek átnevezéséről, így a postai küldemények kézbesítése a továbbiakban is zökkenőmentesen fog történni.

Az Önkormányzat az egyéb érintett hivatalos szerveket (pl. Földhivatal, Mentőszolgálat, Rendőrség, Tűzoltóság) szintén értesíti a változásokról.

Nagykálló Város Önkormányzata megkezdi az új utcanév táblák elkészítését és kihelyezését.


A képviselő-testületi döntés végrehajtásában kérjük a lakosság szíves együttműködését és megértését.


Nagykálló, 2015. június 11. 
                                                                  


                                                                              

                                                                                                                                 Bereczki Mária
                                                                                                                                         jegyző
 

TISZTELT NAGYKÁLLÓI LAKOSOK!

A hulladékszállítási díj beszedése, az NHKV Zrt. megbízásából, 2016. 11. 21. -től ismét díjbeszedőn keresztül történik!

Tájékoztató

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot

Közlekedésfejlesztés Nagykállóban

A projekt 2016. júniusában indult útjára és 2019. május 30-án zárul.

Közlemény

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 233/2016. (VII. 5.) KE határozatával 2016. október 2. napjára (vasárnapra) országos népszavazást tűzött ki.

F E L H Í V ÁS

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján meghirdeti a tulajdonában lévő Kállai Kettős tér 1. szám alatt található 5, 6, 7 számú üzlethelyiséget.

Hagyományőrző erdei roma tábor Harangodon

Partner neve Partner neve Partner neve Nyírséghír Partner neve Partner neve Partner neve Partner neve Tárhely Partner neve Partner neve Partner neve