Régi - Jegyzői KabinetKedves Látogató!


Üdvözöljük Nagykálló Város honlapján. Ön ezen az oldalon a Jegyzõi Kabinet munkájába nyerhet betekintést.

 

A Jegyzõi Kabinet feladatai közé tartozik:

 

- Képviselõ-testület, illetve a bizottságok elé kerülõ elõterjesztések, határozat-, rendelet-tervezetek sokszorosítása, és postázása,

- Képviselõ-testület jegyzõkönyvének vezetése, leírása, nyilvántartása,

- rendeletek, határozatok nyilvántartása,

- rendeletek kifüggesztése, interneten való megjelentetésének figyelése,

 

- Az emberi erõforrásokkal való gazdálkodás tervezése, szervezése, koordinálása.

Személyügyi feladatok ellátása a Polgármesteri Hivatalnál köztisztviselõi jogviszonyban , munkaviszonyban foglalkoztatottak, illetve az Önkormányzat oktatási intézményeiben közalkalmazottként foglalkoztatott esetében:

 

- ISO 9001:2001 minõségirányítási  rendszer  gyakorlati mûködtetése, koordinálása,  

      változásainak figyelemmel követése,  módosítások elvégzése.

- Részvétel a minõségirányítási rendszerhez kapcsolódó anyagok

-         minõségirányítási kézikönyv,

-         minõségirányítási eljárások,

-         szabályzatok,

-         munkautasítások elkészítésében, módosításában.

-  Polgármester, alpolgármester, jegyzõ részére a gépírási teendõk ellátása,

-  Vezetõi értekezletek, intézményvezetõi értekezletek jegyzõkönyvének vezetése,

-  Apparátusi értekezletek jegyzõkönyvének vezetése,

-  A munkaszervezésre, feladatellátásra vonatkozóan tett köztisztviselõi, munkavállalói 

 javaslatok, észrevételek átvétele, folyamatos átadása jegyzõ, illetve általa kijelölt köztisztviselõ részére, ezen észrevételekrõl nyilvántartás vezetése.

 

Közvetlen munkatársaink:

 

- Vadon Istvánné, képviselõtestületi referens    Tel: 42/263-101 153-as mellék

- Palicz Józsefné, humánerõforrás-gazdálkodó Tel: 42/263-101 219-es mellék

- Hanászné Dr. Mezősi Marianna, Jogász    Tel: 42/263-101 153-as mellék

- Radványi Renáta titkárnõ                                          Tel: 42/263-101 133-as mellék

 

Köszönjük, hogy megtisztelt figyelmével!

 

 

                                                           Üdvözlettel:

                                                                                  A Jegyzõi Kabinet munkatársai

 

TISZTELT NAGYKÁLLÓI LAKOSOK!

A hulladékszállítási díj beszedése, az NHKV Zrt. megbízásából, 2016. 11. 21. -től ismét díjbeszedőn keresztül történik!

Tájékoztató

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot

Közlekedésfejlesztés Nagykállóban

A projekt 2016. júniusában indult útjára és 2019. május 30-án zárul.

Közlemény

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 233/2016. (VII. 5.) KE határozatával 2016. október 2. napjára (vasárnapra) országos népszavazást tűzött ki.

F E L H Í V ÁS

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján meghirdeti a tulajdonában lévő Kállai Kettős tér 1. szám alatt található 5, 6, 7 számú üzlethelyiséget.

Hagyományőrző erdei roma tábor Harangodon

Partner neve Partner neve Partner neve Nyírséghír Partner neve Partner neve Partner neve Partner neve Tárhely Partner neve Partner neve Partner neve