Régi - I. Fokú Építésügyi Hatóság2./ I. fokú Építésügyi Hatóság


a) Építésügyi hatósági engedélyezés.
b) Építésügyi hatósági ellenõrzés.
c) Építésügyi hatósági kötelezés.
d) Telekalakítási ügyek ellátása.
e) Telekalakítás és építési tilalom elrendelése egyedi határozattal.
f) Építésügyi szakhatósági állásfoglalások kiadása.
g) Kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmények engedélyezése.
h) Házi vízszükségletet kielégítõ sekély mélységû kutak engedélyezése.
i) Közmûves vízellátással, szennyvízelvezetéssel kapcsolatos kötelezések.
j) Szennyvízhálózatra csatlakozó elõtisztító mûtárgy engedélyezése.
k) Vízi létesítmények létesítéséhez nyomvonal jellegû építésügyi hatósági hozzájárulás

l) Nyomvonal jellegû építmények engedélyezéséhez szakhatósági állásfoglalás kiadása.
l) Kisfeszültségû világító létesítmények engedélyezése.

m) Kisnyomású gázlétesítmények engedélyezése.
n) Távközlõ berendezések hatósági engedélyezése.

o) Jogszabályban elõirt építéshatósági nyilvántartások vezetése.
p) Közterület elnevezéséhez elõkészítõ vizsgálat végzése, javaslattétel kialakítása
q) Felvonók építési és használatbavételi engedélyezése.

r) A városi településfejlesztéshez és területfejlesztéshez szükséges döntések, koncepciók elõkészítése.
s) A város településrendezési terveinek (szabályozási terv és helyi építési szabályzata, valamint településszerkezeti terv) elõkészítése, ennek keretében szakhatósági és lakossági egyeztetés lefolytatása, tájékoztatás

 

TISZTELT NAGYKÁLLÓI LAKOSOK!

A hulladékszállítási díj beszedése, az NHKV Zrt. megbízásából, 2016. 11. 21. -től ismét díjbeszedőn keresztül történik!

Tájékoztató

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot

Közlekedésfejlesztés Nagykállóban

A projekt 2016. júniusában indult útjára és 2019. május 30-án zárul.

Közlemény

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 233/2016. (VII. 5.) KE határozatával 2016. október 2. napjára (vasárnapra) országos népszavazást tűzött ki.

F E L H Í V ÁS

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján meghirdeti a tulajdonában lévő Kállai Kettős tér 1. szám alatt található 5, 6, 7 számú üzlethelyiséget.

Hagyományőrző erdei roma tábor Harangodon

Partner neve Partner neve Partner neve Nyírséghír Partner neve Partner neve Partner neve Partner neve Tárhely Partner neve Partner neve Partner neve