Régi - Hatósági és Igazgatási iroda: Térségi Adóvégrehajtási CsoportÜdvözöljük a Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal Hatósági és Igazgatási Iroda

Térségi Adóvégrehajtási  Csoportjának honlapján!

 

 

 

    Látogatóink e lapon bepillantást nyerhetnek Hivatalunk önálló szervezeti egységeként mûködõ Adóvégrehajtási Csoportjának munkájába.

 

   Csoportunk elsõdleges feladata az adók, valamint az adók módjára behajtandó köztartozások eredményes végrehajtása abban az esetben, ha az ügyfél, adós önként fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

 

   2008. augusztus elsejétõl Térségi Adóvégrehajtási Csoportként városunkon kívül társulási megállapodás alapján látjuk el még Balkány, Bököny és Érpatak települések Polgármesteri Hivatal Adóhatóságai által szolgáltatott nyilvántartásban szereplõ adósokra vonatkozólag az adók, s adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtási feladatait is.

 

    A hatóságunk alkalmazottja a végrehajtási eljárásban az egyes végrehajtási cselekmények foganatosításakor a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.) rendelkezéseit alkalmazza, kivéve ha törvény másként nem rendelkezik. Az adóvégrehajtót az eredményes végrehajtás érdekében mindazok a jogok megilletik, amit a Vht. a bírósági végrehajtónak biztosít. A végrehajtás lefolytatásához szükséges adatok beszerzésére és kezelésére a Vht. rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Hatóságunk illetékességét az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény határozza meg, eszerint a végrehajtást az elsõ fokon eljáró adóhatóság folytatja le, illetve az adók módjára behajtandó köztartozás jogosultjának megkeresése alapján magánszemély esetében a belföldi lakóhely vagy szokásos tartózkodási hely, ennek hiányában szokásos fellelhetõségi helye szerint illetékes önkormányzati adóhatóság jár el, kivéve, ha törvény a köztartozás beszedését más szerv hatáskörébe utalja.

 

   Csoportunk ügyfélfogadási rendje igazodik a Hivatal többi Irodájáéhoz, így a következõ idõpontokban fogadjuk Ügyfeleinket:

 

Hétfõ:           08.00-12.00, illetve 12.30-16.00;

Kedd:           08.00-12.00;

Szerda:         08.00-12.00, illetve 12.30-16.00;

Csütörtök:    08.00-12.00;

 

  Egyéb esetekben bejelentkezés alapján, valamint telefonon, interneten keresztül állunk rendelkezésükre.

 

   Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogyha végrehajtással kapcsolatban kérdésük vagy problémájuk van, forduljanak Térségi Adóvégrehajtási Csoportunk munkatársaihoz, akik az alábbi területi munkamegosztás szerint látják el feladatukat:

 

Dr. Sztányi Zoltán:                                                  Nagykálló

Maczuczáné Dibáczi Andrea:                                  Balkány, Bököny, Érpatak

 

Elérési lehetõségünk a következõ:

 

4320. Nagykálló, Somogyi Béla u. 5-7. szám

4321. Nagykálló, Pf. 4.   

                             

Telefon: 06/42/263-101.

Fax: 06/42/263-309.

 

E-mail: vegrehajtas@nagykallo.hu

 

                                                                           Üdvözlettel: Térségi Adóvégrehajtási Csoport munkatársai

 

 

TISZTELT NAGYKÁLLÓI LAKOSOK!

A hulladékszállítási díj beszedése, az NHKV Zrt. megbízásából, 2016. 11. 21. -től ismét díjbeszedőn keresztül történik!

Tájékoztató

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot

Közlekedésfejlesztés Nagykállóban

A projekt 2016. júniusában indult útjára és 2019. május 30-án zárul.

Közlemény

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 233/2016. (VII. 5.) KE határozatával 2016. október 2. napjára (vasárnapra) országos népszavazást tűzött ki.

F E L H Í V ÁS

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján meghirdeti a tulajdonában lévő Kállai Kettős tér 1. szám alatt található 5, 6, 7 számú üzlethelyiséget.

Hagyományőrző erdei roma tábor Harangodon

Partner neve Partner neve Partner neve Nyírséghír Partner neve Partner neve Partner neve Partner neve Tárhely Partner neve Partner neve Partner neve